/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/13/#ubuntu-nl.txt

=== bogus`- is now known as bogus-
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== BlackDex_ is now known as BlackDex
lordievaderGoede morgen.08:37
lotuspsychjemorning08:41
lordievaderHey lotuspsychje, hoe is het ermee?08:41
lotuspsychjelordievader: goed hoor en met u?08:41
lordievaderGaat lekker :)08:41
hub_krijg volgende melding : Bureaubladbeheerder is niet actief !!! gebruik ubuntu voor het eerst11:24
hub_hoe kan ik deze beheerder inschakelen?11:26
Dubstergoedemiddag12:32
Dubsteriemand een idee waarom mijn ubuntu 14.04 64 bit traag is12:33
DenBeirenis vrij vaag,.. Dubster12:58
Dubsterwat is vaag13:04
Dubsterhij was in het begin vrij snel is nu veel minder geworden13:05
Dubsterduurt allemaal wat langer met opstarten en met openen van programma's13:05
Dubsterheb er al meer geheugen in geplaatst heeft geen effect ? heb nu 8gb ramm ddr3 totaal zou toch snel moeten werken13:06
Dubstermoet ik het dan in swappness gaan zoeken13:07
OerHeksWat voor services heb je inmiddels allemaal draaien?13:11
OerHeksbrowser adons etc13:11
Dubsteris echt minimaal , firefox , thunderbird , writer (office), gimp13:18
DubsterKon zijn dat er een bug bekend was die dit veroorzaakt , ga wel even op het forum verder zoeken13:20
OerHekscheck eens in je home folder, ctrl + h om verborgen files te zien, is er een log aan het groeien tot gigabytes?13:20
ichatswappyness can be a bitch  maar ook de snelheid van je hdd maakt behoorlijke verschillen   ik heb bijv een  60gb kingston v300 schijfje in mijn pc   maar werkelijk alle software die van een  5900rmp  1tb schijf wordt gedraaid (feitelijk alles dat in /home leeft) is merkbaar trager13:21
OerHeksof is /var/log totaal aan het groeien? dan is er iets loos13:21
ichatja - dan krijg je nooit antwoorden ;)13:21
lordievaderNeem eens een kijkje naar vmstat.13:40
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
perreoii18:25
perrekan je sql gegevens redden van een losstaande harde schijf ?18:25
perrede voeding van 'n oude 4de hands server is redelijk stuk18:26
perrerook nogal onaangenaam deze achtermiddag :) :(18:26
perremaar 'k zou m'n sql data moeten redden :/18:26
perrehet enige wat ik kan is de harde schijf aansluiten aan een andere pc als gewone harde schij18:27
trijntjelijkt me wel toch? Waarom zou dat niet werken?18:28
perreomdat ik geen rechten heb op deze pc in de map /var/lib/mysql18:29
perreen ik riskeer niet echt om de rechten te forceren18:30
perredie data is redelijk belangrijk en 'k wil die niet kwijtspelen18:31
trijntjemaar je mount die harddisk toch niet op /var/lib/mysql? Je mount de harddisk toch gewoon onder /mnt ofzo?18:31
trijntjemaar als je het alleen wilt kopieren kan je het ook eerst read-only mounten, dan weet je zeker dat je niks stuk kan maken18:31
perredie harde schijf is gewoon aangesloten op mijn dekstop pc18:32
perre'k zie die perfect staan in nautilus18:32
perreis nog zo'n dikke vette lawaaierige ide :D18:33
perre'k dacht dat ik gewoon de sql map zou kunnen bekijken18:33
perreblijkt van niet :/18:33
trijntjeperre: mount de harddisk handmatig read only, en dan kan je gewoon met root nautilus rondkijken18:34
perrezou ik die harde schijf kunnen gebruiken als 'virtuele harde schijf' ?18:35
perrezodat virtualbox die gebruikt om te booten ?18:35
trijntjegeen idee, dat lijkt me nogal een omslachtige manier om bij de data te komen18:35
perre'k zou wel kunnen exporteren dan18:36
perrede rest van de data boeit me niet18:36
trijntjeperre: je kan die data toch gewoon kopieren?18:36
perrenee18:37
perreje bent niet  de eigenaar van de bestanden ( foutmelding )18:37
trijntjedan moet je als beheerder de bestanden kopieren18:37
perreik kan nog niet eens de map van sql openen18:38
trijntjeperre: wat is het pad naar die map?18:38
perre/var/lib/mysql18:38
trijntjedat klopt dus niet, want dat is de mysql van je eigen systeem, niet die van de harddisk van die ouwe server18:39
perreik heb die harde schijf aangesloten op mijn eigen computer en opgestart in ubuntu18:40
perre ( trouwens 1 gb updates... 's lang geleden me dunkt ^^ )18:41
trijntjeok, dus je bent nu in het systeem van die server? Waarom kan je dan die data niet exporteren oid, ben je geen beheerder op dat systeem?18:41
perrevolgens mij heb je het verkeer op18:42
perreik probeer even duidelijk te zijn18:42
perreik heb een harde schijf van mijn stukke server aangesloten op mijn eigen desktop pc18:42
perreik ben met mijn dualboot opgestart naar ubuntu ( niet de ubuntu van de server )18:43
perreik kan de harde schijf perfect zien in nautilus maar ik kan niet aan de sql data ( die ik nodig heb )18:43
perrehet icoontje is: een map met een klein kruisje rechtsonderaan18:43
perre( geen rechten )18:43
trijntjeok, dan kan je dus nautilus als beheerder uitvoeren en zo bij je bestanden komen18:45
trijntjealt + f2, en dan sudo -H nautilus18:45
perredas toch al dat18:46
perrebeter platte bestanden dan helemaal niks18:46
trijntjemaar nogmaals /var/lib/mysql is niet de sql van de server, maar de sql van je eigen pc18:47
perreik heb die map geopend op die harde schijf18:48
perreik zie toch de tabellen staan die ik gebruikte op de server18:48
perre'k heb in ieder geval toch al iets18:50
perreeerst koffie... daarna kijk eens verder18:50
trijntjemaar het pad is dan niet /var/lib/mysql, maar iets als /media/perre/e34blabla/var/lib/mysql18:50
perreja klopt18:51
perrezo had ik het niet bekeken daarnet18:51
perrezo... ff keihard 200 gb kopieren19:07
trijntjedat is een flinke database zeg, hoe snel is zoiets nog in gebruik?19:10
perre'k kopieer gewoon de harde schijf volledig19:14
perrede database zelf is rond de 98 mb19:14
perreals ik nu zou opstarten met die harde schijf... ( van de server )19:38
perrevia een pc met andere hardware... zou dat werken ?19:39
lordievaderperre: Waarscijnlijk wel, Linux is flexibel.19:39
perrehet idee is: een gui installeren op die server versie en dan zo nog een hoop zooi redden19:39
perrede schijf is ide en in de nieuwe server is het enkel sata / sas dus ik ben toch niks meer met die schijf achteraf19:40
perre'k zal het straks eens proberen19:40
perreeerst eten maken... 't is al laat19:40
lordievader*gegeven dat je kernel voor amd en intel is gecompiled ;)19:41
perreoii21:57
perrere23:10
perrezo... ik heb mijn sql bestanden ( via command line uiteindelijk )23:11
perreviel reuze mee23:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!