/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/13/#ubuntu-no.txt

=== selx_ is now known as selx
AndyOsloRoyK: Fikk det problemet med nettverket når jeg kom på kurs i dag, så ut til at den holt på IP adressen hjemmefra, men når jeg satte den i dvale, dro ut nettkablen og startet den opp igjen, for så å koble til nettkablen, så virka det08:05
RoyKAndyOslo: oki09:13
MathiasAndyOslo: ifdown, ifup09:58
RoyKMathias: kabel ut - kabel inn funker også11:02
Mathiasikke like nerdete11:03
RoyK...og da var man tilbake på ubuntu mens mac-en oppdateres11:04
malinuxtihi :) rubuntu ? :)11:15
malinuxRoykUbuntu11:15
malinuxeller mubuntu ?11:15
malinuxMac is upgrading Ubuntu11:16
RoyKdet er vel nå den mac-en skal få panic11:28
RoyKskal vi prøve å få til ubuntu-no-samling en dag? kan jo begynne på bitraf eller noe...18:21
RoyKkan jo hende noen ikke har vært der ennå18:21
=== winb_ is now known as winb
AndyOsloHmmm, jeg har ikke vært med på disse samlingene tidligere18:54
AeyounHøres folksomt ut.19:15
RoyKheller tvilsomt19:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!