/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/15/#ubuntu-dk.txt

larzoEr der nogen af jer som kører på en kerne ældre end 3.17 (sikkert de fleste) og som har chrome i version 38.x, og som har Intel grafik, som også får chrome segfaults i syslog "cat /var/log/syslog | grep -i chrome" på en fejl i i965_dri.so?21:49
ZilvadorJeg bruger desværre slet ikke Chrome22:00
ZilvadorMen fortsat god aften :)22:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!