/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/15/#ubuntu-se.txt

gkeenC:\>00:39
Linda^:o00:54
SuperMaxjezyhej Linda^w01:11
SuperMaxjezy-w01:11
Linda^hej SuperMaxjezy01:11
SuperMaxjezyLinda^, va gör du min sköna kaffeböna?01:12
Linda^kaffe?!01:12
Linda^Jag är på jobbet01:12
SuperMaxjezyaha, har du med dig en dator eller är du på en android?01:12
SuperMaxjezykaffe, nä de är bra för mig tack.01:12
SuperMaxjezymin mage är så känslig01:13
Linda^dator med mig01:13
SuperMaxjezynär slutar du jobba?01:13
Linda^801:13
SuperMaxjezybörjade du precis?01:13
SuperMaxjezyrealubot, är du där?01:15
SuperMaxjezy!ping realubot01:15
ubot2Factoid 'ping realubot' not found01:15
Linda^SuperMaxjezy: började 0001:17
SuperMaxjezy8 timmar jobb då01:27
Linda^jopp01:31
realubotSuperMaxjezy: Självklart är jag här.02:32
realubotLinda^: Tänk den som ändå hade ett jobb.02:33
* realubot är avundsjuk på Linda^.02:33
Linda^realubot: Skaffa dig ett jobb då02:38
realubotLinda^: Jag saknar kompetens.02:59
realubotLinda^: Arbetsgivarna skrattar åt mig.02:59
realubotLinda^: Stick din tönt, säger de.03:00
Linda^realubot: Skaffa kompetens!03:51
realubotLinda^: Det går inte. Min hjärna säger nej.04:58
realubotLinda^: Den är fullärd med fel saker.04:58
Linda^realubot: kasta ut det som är fel så du får plats med rätt saker05:03
andol"You must unlearn what you have learned."05:21
realubotPrecis. Men jag vågar inte.05:40
realubotMin slumpar fram det som ska förloras vid inlärning och det gör inlärningen till ett väldigt osäkert projekt.05:41
realubot*Min hjärna slumpar05:41
realubotDet blir pinsamt värre om en arbetsgivare frågar vad jag heter och jag svarar att jag inte vet det för jag har lärt mig programmera på sista tiden.05:42
screedoGod morgon06:43
Linda^realubot: du weird06:47
Linda^:(06:47
Spookanscreedo: God morgon!06:53
screedoSpookan: Allt väl?07:34
Spookanscreedo: Mjo då det rullar på, lite bakis bara, själv då?07:35
screedoHär är det bra, inte bakis, det var många år sedan jag var bakis sist, saknar det inte :P07:35
SpookanHehe ;)07:36
Linda^Ja, varför väljer man att bli bakis egentligen?07:58
Linda^Dumt!07:58
SpookanLinda^: Skäll inte på mig!08:20
screedolol08:32
DynamitHur är läget?13:30
DynamitFan vad dött det är här idag då13:46
screedoDynamit: här är väl aldrig mycket action.14:54
Amoztänd på Dynamit så blire action screedo15:03
Amoz*walks away from explosion while putting on sunglasses*15:04
=== antii_ is now known as antii
=== Philip6 is now known as Philip5
cadmium__jag behöver lite hjälp med att ta bort gamla kernels från /boot någon som kan mycket om det?21:48
Philip5cadmium__: hur har du installerat dem då?21:49
Philip5sådana som kommit med ubuntu eller som du själv pillat dit?21:50
cadmium__kommit med ubuntu21:50
cadmium__kan inte uppdatera PGA att /boot är full och det går mig på ververna21:50
cadmium__nerverna*21:50
Philip5sudo apt-get autoremove21:50
Philip5börja med det21:51
cadmium__det går inte21:53
Philip5för att?21:53
cadmium__*** Error in `/usr/bin/grub-script-check': malloc(): memory corruption: 0x0000000001f2d910 ***21:53
Philip5aldrig sett förr21:56
cadmium__man blir lädsen av den :'(21:57
Philip5är det bara det som kommer upp eller annat också?21:59
cadmium__den börjar ju arbeta21:59
cadmium__sen kommer error21:59
=== delhage_ is now known as delhage
EAGnån som har koll på rygel, dlna och pulseaudio? Jag får inte ljud att skickas ut...22:34
EAGupnp-biten verkar fungera, men inget ljud skickas ut22:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!