/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/16/#ubuntu-cat.txt

=== fran is now known as Guest32627
rafael_carreras#################################################################21:01
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:01
wagafoHola21:01
wagafoTant de temps 8-)21:02
alexm\o/21:03
rafael_carrerashehe21:03
rafael_carrerasbé, hem de valorar la festa d'ahir21:04
wagafoEndavant!21:04
rafael_carrerasper començar, va venir poca gent21:04
rafael_carrerastot i fer-se al centre de Barcelona21:04
wagafoJo crec que per al lloc tampoc feia falta més, i la gent que va vindre s'ho va passar bé21:05
rafael_carrerasi jo també21:05
alexmtotalment d'acord21:06
rafael_carrerasnomés constato que això va de baixada21:06
wagafoFeia temps que la install no anava tan bé, almenys pels casos que vaig fer jo21:06
rafael_carrerasquant a assistència, no a qualitat :-)21:06
wagafoA veure, quan els locals no porten gent ells mateixos sol ser així21:06
wagafoTot i que sigui el centre de Barcelona, els que tenen convocatòria són els organitzadors locals, si la tenen21:07
alexmaquest cap de setmana a més hi havia molts d'altres esdeveniments21:07
rafael_carrerasés cert21:07
alexmperò és cert que sembla que la tendència és de baixada21:07
wagafoRecorda Lloret per exemple21:07
rafael_carrerasa mi em semblen bé les festes d'aquesta mida21:08
alexml'arduino atrau més gent que l'ubuntu21:08
rafael_carrerasalexm: i tant!21:09
alexmi molta gent que ve a veure'ns acostuma a ser perquè té problemes o dubtes de la instal·lació21:09
alexmque no és pas una cosa dolenta, és clar21:09
wagafoJo penso que l'Ubuntu continua atraient usuaris21:09
alexmperò no fa ambient de festa com anys enrera amb els joves  per allà, etc.21:10
alexmhauria d'haver dut la guitarra pel frets on fire... mai me'n recordo21:10
wagafoEl nano que va dinar amb nosaltres em va preguntar com contribuir a les traduccions21:10
rafael_carreraswagafo: què bé21:10
wagafoEl problema és que l'equip de traducció està molt orfe de lideratge21:11
rafael_carrerasja21:12
rafael_carrerasbé, alguna cosa més de la festa?21:12
alexmbé, jo voldria afegir una cosa21:13
wagafoPer la meva part no, de les últimes va ser de les que em va agradar més, no sé perquè, potser perquè la install va funcionar bé21:13
alexmpotser és cert que anem de baixada però també ho és que som els únics que fem això21:13
alexmno hi ha cap altra comunitat que organitzi festes com nosaltres i que doni suport21:14
alexmaixí que la feina que fem no és gens menyspreable21:14
rafael_carrerasno, no ho és21:15
wagafoJo crec que la gent aprecia molt la nostra feina21:15
rafael_carrerassí, espero que sí21:15
wagafoI l'Ubuntu continua sent una bona entrada a Linux, malgrat la confusió que hi ha ara també a la distribució21:15
rafael_carrerasjo estic content de com va anar la festa21:15
alexmjo també21:15
rafael_carrerasi no em queixo que hi hagi menys gent21:15
rafael_carrerasja m'agrada, així no anem massa malament21:16
wagafoL'únic que em preocupa és que les poques oportunitats de nous voluntaris els perdem per manca de capacitat de gestionar-los21:16
alexmla millor manera d'engrescar seria fer mentoratge però això requeix temps21:17
rafael_carrerashauíem de trobar un Translator Leader21:17
wagafoSi, en general la gent vol començar per les traduccions, altra tipus de participació és més difícil de visualitzar21:18
wagafoJo em postularia però estic una mica amb overbooking de projectes21:18
rafael_carrerasja, jo en vull muntar un altre21:19
rafael_carrerasi vaig a topr21:19
rafael_carrerastope21:20
alexmestem tots igual xD21:20
wagafoSí, tots anem igual. Tot i així m'ho pensaré, almenys demanar permisos de pujar traduccions perquè la gent no es frusti21:20
rafael_carreraswagafo: i qui més tradueix ara mateix?21:20
rafael_carrerasperquè potser és qüestió d'enganyar algun traductor despistat21:21
wagafoDirectament a l'Ubuntu no sé, però es baixen moltes traduccions automàticament21:21
wagafoAl Launchpad surten alguns noms que no em sonen de res21:21
alexmaleshores la feina es fa principalment a debian?21:21
wagafoVe de molts llocs, de Gnome, Debian, KDE i hi ha un lloc de GNU on jo estic traduint algunes coses que al final veig que apareixen al Launchpad21:22
rafael_carrerashome clar, no és qüestió de traduir les coses dos cops21:23
wagafoEl Planella també fa algunes revisions i suposo que és qui puja les traduccions al final. Hi ha també un tal Joan Duran, però fa temps que no el veig21:23
rafael_carrerasmmm21:23
wagafoSí, al final les traduccions específiques de l'Ubuntu no són tantes21:24
rafael_carrerasllavors, cap problema :-)21:25
wagafoBé, a veure si mirem doncs de maneres de rellançar les traduccions, ara veig clar que és una via important d'entrada de gent nova que no s'ha de desaprofitar21:25
rafael_carrerasalguna cosa més?21:27
wagafoPer la meva part ja està21:28
alexmper part meva res més21:28
wagafoBona nit!21:28
rafael_carrerasdoncs vinga, bona nit21:28
rafael_carreras###################################################################################21:29
alexmbona nit21:29
Riddelllbon dia21:35
=== Riddelll is now known as Riddell

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!