/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/19/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Jag har fått invite till ello.co nu20:03
Philip5Flygisoft: grattis... men om inten annan man känner har det så är det väl inte så kul?20:12
FlygisoftHaha ne är ju så :P20:13
FlygisoftPhilip5: Vill du ha en invite, kan bjuda in massa folk20:13
Philip5nja, jag vill hellre spöa dig i CoH :D20:14
FlygisoftHaha :P20:15
Philip5Flygisoft: ska du ha pisk?! :D20:17
FlygisoftPhilip5: ska vi säga om 20-30 min?20:18
Philip5oki20:18
FlygisoftPhilip5: Tog lite längre tid21:04
FlygisoftRedo?21:06
Philip5jupp21:07
Philip5är du?21:07
Philip5Flygisoft: ska jag dra igång ett lir?21:09
FlygisoftPhilip5: Gör så21:09
Philip5då gör jag det21:09
Philip5hehe, den var lite kul21:47
Philip5bomba dig med arterlleri21:47
Philip5hade en sniper i din bas som spejare så jag kunde bompa på lite mer träffsäkert21:47
FlygisoftJo jag misstänkte nästan det21:48
Philip5:)21:48
Philip5egentligen hade jag 2 snipers där men du dödade ju min ena när min missade sitt skott21:49
Philip5det roligaste att spela mot dig är att jag kan spela på sätt som jag aldrig skulle göra annars och så gör du ibland lite grejer som ingen annan skulle göra :D21:50
FlygisoftHaha :P21:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!