/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/19/#ubuntu-pl.txt

gjmmati75: najlepszego ;)06:47
mati75gjm: danke07:15
=== drathir87 is now known as drathir
drathirbry...10:07
PolishPickernoc ;)10:07
* drathir nie w temacie, ale tez sie przylacza do zyczen dla mati75 ...10:09
TheNumbWizard: https://www.youtube.com/watch?v=MXHulRlq10s13:50
=== soee_ is now known as soee
uouwitam16:39
uoujakim programem moge znalezc napisy do filmu?16:40
TheNumbprzeglądarką16:41
TheNumbhttp://sourceforge.net/projects/qnapi/16:41
TheNumbAle chyba już nie jest rozwijane.16:41
TheNumbuou: jest w repozytorium jakby co.16:42
uouwlasnie qnapi znajduje mi napisy ale tylko angielskie16:42
TheNumbno trudno (:16:42
drathirsubdownloader18:32
TheNumb.20:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!