/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/20/#ubuntu-no.txt

sjefskoderoff.. sliter fortsatt med apache og documentroot på extern usb disk.. dritt å..01:24
sjefskoderskal formatere en harddisk her.. hvilket filformat burde jeg benytte for optimal bruk i linux? og noe mount-program?12:45
RoyKhvilket filsystem?13:17
RoyKext4 er vel det som er mest brukt13:17
RoyKså 'mkfs -t ext4 /dev/hvadennåheter'13:18
Malinuxblack-mamba@black-mamba:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/hvadennåheter13:38
Malinux[sudo] password for black-mamba:13:38
Malinuxmke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)13:38
MalinuxCould not stat /dev/hvadennåheter --- No such file or directory13:38
MalinuxThe device apparently does not exist; did you specify it correctly?13:38
Malinux:p13:39
Malinux:)13:39
* RoyK kaster en tomat i retning Malinux 13:41
Malinuxau13:44
MalinuxRoyk teit...13:44
Malinuxfor det var jo ikke jeg :p not13:44
Malinuxhaha13:44
RoyKMalinux: slapp av - den var ikke hard - hadde fått ligge noen uker ;)13:44
* RoyK gir Malinux en klem i stedet ;)13:45
MalinuxRoyK: aha :)13:47
Malinuxså bra :)13:47
Malinuxbedre med råttne tomater sånnsett. gjør mindre vondt i hodet :)13:48
_404`dDen følelsen når en maskin blir MIA mens du er borte, når du kommer hjemm er skjermene i dvale og våkner ikke, og loggene sier nada.15:22
Malinux_404`d: hm, det høres kjipt ut15:23
Malinuxhar du prøvd dmesg :p15:23
_404`dYeah15:23
_404`dSjekket dmesg, syslog, kern.log, faillog15:24
_404`dEr nesten som om prosessoren bare frøs15:24
Malinuxah15:24
_404`dSkjedde vell rundt 08:30, kom hjem nå kl 16:1515:24
Malinuxok15:27
_404`dSatt og ordnet med noen filer over SSH, plutselig fryser alt15:28
_404`dÅpner "RT" grafing av SNMP data fra switch, ser trafikk gå ut til maskinen med nada komme tilbake15:29
_404`dweeee15:29
_404`dMå da finnes en bedre løsning på bro + bånd enn den knotinga jeg driver med15:33
qwebirc11391Hei hei23:24
=== qwebirc11391 is now known as foofleman
fooflemanlurte på om noen kunne hjelpe en ubuntu noob med finne skjermkortet23:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!