/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/26/#ubuntu-se.txt

maxjezyja det är pc release nedräkning00:04
maxjezyför gta 5 (V)00:04
maxjezyhttps://www.youtube.com/watch?v=lFQBt6ScXKQ00:05
maxjezyen liten rendering jag gjorde00:05
maxjezyprecis när jag hade så tråkigt och blev dissad av Philip5 i andra kanalen00:05
maxjezyom jag har 3 mappar med filer namnsatta untitled1, unititled2 osv osv till 100.00:10
maxjezyvarje mapp har samma filnamn innehållandes, men jag vill slump plocka filer från dessa i rätt ordning00:11
maxjezyta en av untitled 1 från en mapp00:11
maxjezyoch sedan untitled2 från en annan00:11
maxjezykan detta göras via något script?00:11
maxjezyeller måste man köpa kaffe och göra det för hand?00:11
maxjezygivetvis ska slumpen kunna dra untitled från samma mapp 3 ggr i rad om så slumpen erbjuder det00:12
maxjezymen det är ju viktigt att de håller ordningen iaf00:13
maxjezyhiarkin i mapparna måste synkas00:13
maxjezyoch sedan ska de döpas om i slut destinationmappen00:13
maxjezyDavid-A, du som pysslar med sånt här00:13
David-Amaxjezy: säg att mapparna innehåler en fil kalle.jpg, då kan du slumpa fram en med:  ls untitled*/kalle.jpg | shuf -n100:20
David-Amaxjezy: sen är frågan vad du vill göra med filnamnet som då slumpats fram?00:20
David-Amaxjezy: "synkas", "döpas om", hmm, vad är det du vill göra, egentligen?00:23
David-Amaxjezy: kaffe kanske är bäst00:23
maxjezyjag vill ta en kopia från en mapp i taget, 3 mappar med 100 filer i en följd, 1-100.00:25
maxjezyså om jag tar fil 1 från mapp 3 först00:25
maxjezyså kanske den tar fil 2 från mapp 2 sen00:25
maxjezyoch fil 3 från mapp 1 sen00:25
maxjezyoch fortsätter till 10000:25
maxjezyoch sedan starta om00:25
maxjezyså fil ett kanske kommer från mapp 2 nästa runda00:25
maxjezymen alla filer som kopieraas ska hamna i en destinationsmapp00:26
maxjezyfan det är så klurigt att min hjärna inte ens förstår själv vad den tänker00:26
maxjezydet jag har gjort, om du tittade på min youtube länk ja postade00:27
David-Amaxjezy: filer som slumpats fram ska alltså kopieras till en mapp. till samma mapp? för alla filer? samma även för efterföljande pass?00:27
maxjezyjapp00:27
maxjezymen efterföljande måste döpas till 101 osv00:27
maxjezyså jag har en mapp med 1-100000.jpeg i slutet00:28
David-Amaxjezy: det var en video med en snurrande diamant, vad har det med untitled1/kalle.jpg att göra?00:28
maxjezyjag har renderat samma pass 3 ggr med olika material, nu ska scriptet ta en fil från varje pass00:28
maxjezypå så vis kommer inte snurrens ordning försvinna, men det kommer blinka av slumpen vilket material som "visas"00:29
maxjezyibland är det wireframe, ibland solid och glas/glossy00:29
David-Amaxjezy: jag förstår. eller kanske inte.00:29
maxjezyi slutet av klippet har jag mixat filerna för hand genom att kopiera och ersätta00:29
David-Amaxjezy: eller vi kan låtsas att jag förstår.00:30
maxjezymen detta är tidsödande att göra för ett klipp på säg 100 000 filer00:30
maxjezybra :)00:30
maxjezydå har vi löst det00:30
maxjezytack för hjälpen00:30
maxjezyvi behöver inte applicera detta mer än i teorin att vi nästan gjorde det.00:30
maxjezyjag ser ju resultatet i min hjärna00:31
maxjezydet blev snyggt00:31
David-Amaxjezy: så mappar har nummer (1..100). är filerna i mapparna också numrerade (kalle001.jpg..kalle099.jpg) ?00:31
maxjezyfast det finns bara tre mappar00:33
maxjezyfilerna är dock kalle001 osv00:33
maxjezyden ska hämta en fil från slumpvis mapp00:33
David-Amaxjezy: o det är samma nummerserie för filer i mapparna?00:33
maxjezyoch nästa i ordningen frän nästa mapp00:33
maxjezyjapp00:33
maxjezymed det är viktigt att slumpen väljer så det kan bli från samma mapp också00:34
maxjezymen nästa fil i följd givetvis00:34
maxjezydetta skript skulle vara skitbra egentligen00:34
maxjezyvet inte hur många gånger jag behövt ett sånt00:34
David-Amaxjezy: for f in kalle{001..099}.jpg; do ls untitled*/"$f" | shuf -n1; done00:35
maxjezyär det bara det där?00:35
David-Amaxjezy: nä, det är bara ett pass, o listar bara filerna, kopierar inte00:36
maxjezyokej00:36
David-Amaxjezy: for pass in {01..99}; do for f in kalle{001..099}.jpg; do slump=$(ls untitled*/"$f" | shuf -n1); cp -v "$slump" destination/"$pass-$slump"; done00:38
David-Amaxjezy: men den alfabetiska ordningen på filerna i destination blir nog inte som du vill. krävs en räknare tror jag00:39
maxjezyja det tror jag med00:41
maxjezyegentligen skulle jag kunna göra detta förhand och sedan bara slumpa några mappar00:41
maxjezyoch binda ihop dessa och skapa några variationer00:41
maxjezydet blir nästan som om slumpen hade gjort jobbet00:42
maxjezyendast ett tränat öga ser ett mönster00:42
David-Amaxjezy: eller kansk blir rätt ordning ändå. kan du prova. jag har inte testat kommandona, men det finns en bug, behövs en "done" till på slutet00:44
maxjezyjag har inte linux nu00:45
maxjezykan jag skicka dig testfiler?00:45
David-Amaxjezy: har du cygwin?00:45
maxjezyinte nu, kan dra ner det00:45
David-Amaxjezy: konstruktioner med {..} behöver bash, funkar inte i sh. (ifall cygwin inte har bash som default)00:47
maxjezyman fick välja där i början av installationen00:48
maxjezyjag vet inte, tror det var med :)00:48
maxjezyannars får jag väl installera det sen00:48
peyamHeeeeeeeeeej16:11
Linda^Aww, svarar ni inte på hans hej? Elakt ju!22:04
Philip5Linda^: nä vi ville inte ta nöjet ifrån dig22:35
Linda^Philip5: Nu är du elak :(23:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!