/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/26/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor259alo03:39
vubuntor259có ai ở đó ko ạ?03:39
vubuntor259cho e hỏi e dùng lệnh sudo apt-get remove ibus để gỡ bỏ ibus ra nhưng h e cài lại ibus-unikey trên ubuntu 14.04 thì lại ko gõ đc tv là sao ạ?03:40
vubuntor259nó thiếu cái gì ạ?03:40
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== CoconutCrab is now known as PanicCrab
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
PanicCrab 11:46
PanicCrabThủ tướng Thái Lan Tướng Prayuth Chan-ocha sắp thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được nói ‘đang rất tốt’.11:46
PanicCrabops11:46
=== PanicCrab is now known as CoconutCrab
afterlastangel1ai keu tui do12:45
afterlastangel1:D12:45
vubuntor342ai giúp em chuyển mã cái13:15
vubuntor342cái mớ tài liệu đồ cổ toàn fonts cổ h dùng trên U k có fonts ấy làm sao chuyên sang unicode đc13:16
* vubuntor342 trước h quên mất vụ chuyển fonts như nào :(13:17
CoconutCrabdxta là cái bạn ở BK thì phải13:19
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!