/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/11/30/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: redan lagt dig för att ha fullt med energi imorgon när ny spännande vecka börjar??21:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!