/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/01/#ubuntu-dk.txt

HJess'aften23:16
HJessjlouis: wtf, er det den samme som har haft sin fortid på #Linux.dk @ Undernet ?23:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!