/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/03/#ubuntu-se.txt

HeManMorrn!08:17
maxjezymorrn08:26
HeMankul spel, http://regexcrossword.com/08:31
maxjezyHeMan, nu luras du.08:56
HeManmaxjezy: jag har spelat det över 2 h redan08:59
HeManmaxjezy: fick nästan ner frugan i regex-träsket...08:59
ePaxNär man addar zoner till dns slaven. Vad är skillnaden mellan confen zone "web.se" {                  och zone "web.se in {09:02
maxjezy:)09:04
maxjezygah, det var sista gången jag handlar på cdon, beställde i fredags och idag skickar de skiten.09:15
=== daninjah_ is now known as daninjah
delhageePax: ingen10:56
ePaxdelhage, tck10:57
ePaxtack*10:57
Coffehmmm .. vet inte va jag gjorde ,, men plötsligen i FF kunde jag byta flikar med pilknapparna ..13:43
=== pinnen_ is now known as pinnen
MarkusDB1Det är verkligen inte lätt att gilla mac os x, om man är van vid ubuntu =/22:47
MarkusDB1installera eller uppdatera program. Ingen indikation om vad som händer, sen gärna någon omstart. sen ser programmet alltid ut exakt som apple vill i gui =/22:48
Philip5så klart... apple vet ju alltid vad som är bäst för alla användare så de inte ska behöva bry sina små huvuden om vad som är bra22:55
MarkusDB1så ledsamt att stora delar av webbutvecklingsvärlden mer eller mindre standardiserar på mac. Innebär egentligen mer stress och problem för dom flesta.22:56
* MarkusDB1 jobbar med webbutveckling22:56
MarkusDB1kör linux och mac i synergy och kodar helst på linux. =)22:57
* MarkusDB1 kvällsrantar =)23:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!