/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/07/#ubuntu-se.txt

einandrealubot: jag missade den, ställ igen00:06
einandEAG: Nej, men du kommer förlora utrymmet som är större än minska disken00:07
emmahallo04:57
emmado any of you speak English?04:57
realuboteinand: Jag gör det senare. Ställer frågan igen alltså.14:32
realuboteinand: Frågan är hur man bäst tar flygfotografier typ satellittbilder (Google Maps) men närbilder.20:04
realuboteinand: Jag hade en tanke på att använda en väderballong från SHMI.20:04
kes0Nu äre nått fuffens på gång här20:19
einandrealubot: väderbalong är nog kanon bra, är dock dyrt att ta bra bilder20:22
einandkes0: vart då?20:22
kes0einand: Men då realubot ska ta närbilder från rymden :P20:24
Amozemma, I'd say most of us do.20:49
einandgoogle har ju rejält hög upplösning, iaf så man kan identifera anletsdag m.m.21:13
EAGnån som pillat med pentaho kettle och har koll på "modified java script value"21:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!