/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/08/#ubuntu-fi.txt

emmadid everyone fall asleep?00:56
Lukimyaits the middle of the night emma01:02
Lukimyaincase you havent noticed.01:03
kirvesAxeSo probably the answer is yes.01:05
Tekno_as01:23
emmahaha01:48
emmaLukimya: here it is 8:45 pm01:48
emmaI just watched a Finnish movie with my friends which is partly how I came in here.01:48
Lukimyastrange that your response was to /join #ubuntu-fi emma01:57
Iltsupesasa, noh, se virallinenki reittiopas on aika ankee kyl, ei sekään näytä kaikkii vaihtoehtoi :d02:22
Master_Jugh10:04
=== Master_J is now known as MasterJ
EchramathMitähän toi puhelin ulisee, että Kiesiä ei ole, mitä kummaa se tahtoisi tehdä...17:04
taleEchramath: Kies on Samsungin Windows-ohjelma, jolla puhelimia hallinnoidaan. Varmuuskopiot, yhteystiedot, puhelinluettelo jne.17:16
EchramathOnneksi isoveli tarjoutui jo synkkaamaan kaiken...17:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!