/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/14/#ubuntu-se.txt

=== huttan_ is now known as huttan
=== Whiskey- is now known as Whiskey
SpookanSitter och funderar på om man ska slänga in Ubuntu på servern som står i garderoben, vad rekomenderar ni? Server/Desktop? Blir inga stora saker, liten Minecraft server, nån ircbot och så..10:32
lord4163Spookan: Server såklart10:38
Spookanlord4163: Ok. Då blir det att sitta och styra den med SSH då. Nackdel med det?10:40
lord4163Spookan: Nej10:49
lord4163Server har 7 års support och mindre skit installerat, slipper få in alla Unity uppdatteringar mm. Ju mindre pakket, desto mindre chans på fel och buggar och bakdörrar :)10:51
lord4163Och det tar bara resurser.10:51
einandSpookan: om du slänger in server, så släng in debian i stället, ännu mindre skit och stabilt10:54
Spookaneinand: Ok, bökigt att installera?10:56
einandSpookan: nä10:56
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
screedogoddag i kanalen11:11
lord4163Spookan: Jag kör Ubuntu, på grund av den långa supporten. Ubuntu = Debian med mindre bök :)11:20
lord4163Spookan: Sedan har man apparmor, ufw etc...11:21
lord4163När man installerar LAMP på Debian får man Postgres, Roligt va? :D11:22
lord4163http://www.omgubuntu.co.uk/2014/07/spotify-switches-5000-servers-ubuntu11:25
Spookanlord4163: Ok.12:08
Spookanscreedo: Tjena!12:08
screedoSpookan: tjena! Allt väl?12:09
Spookanscreedo: Jo då, ska ner och handla lite, hur leker livet med dig då?12:09
screedoLivet leker bra här12:09
screedojust nu sitter jag och letar lite hårdvara för en pfsense maskin12:10
sleeveaceHej! Är det någon som vet varför jag får ikoner + text på gtk_button_new_from stock när jag kör debian/kde men inte när jag kör ubuntu/unity?12:56
sleeveaceNär jag kör ubuntu/unity får ajg bara text12:57
molgrumvad kan vara fel när jag ska installera ubuntu från usb och själva laddnings-sekvensen håller på i oändlighet13:00
molgrumjag fick varningar om för het cpu innan, stängde av turbo-läget och får inte det mer13:01
molgrumkan man på något sätt felsöka detta?13:01
molgrumvill ha text output istället för en grafisk laddning13:01
molgrumhittade nåt fel: perf interrupt took too long13:14
molgrumgoogling ger inget svar :(13:27
kes0molgrum: Kanske nå fel med installen, provat på nån annan dator? Vet inte om de är de men för mig blir de problem då å då med usb installer då jag installerat på sån14:27
molgrumkes0, har testat fedora nu och då klagade den inte på att cpun blev varm. däremot så kom det block med text hela tiden där det stod "out of memory"... har 4GB och gör en memtest just nu14:35
kes0molgrum: Ok ok, de ska ju räcka14:38
molgrumär cpu temp 78C normalt?14:43
kes0molgrum: Nja, inte i idle. Min ligger på runt 3014:50
molgrumi memtest ligger den på det14:50
molgrumkanske normalt14:50
kes0Ok, ja då kanske14:51
molgrumuhm, håller memtest på i oändlighet? har två stickor och det står pass: 2, är kollen klar då?15:27
Spookanmolgrum: Det ska väl vara ett visst antal steg. Testat att köra minnena ett och ett om du nu har 2st 2gb?16:15
molgrumnej jag gav upp, inte ens windows gick att installera16:16
molgrumvar fast i splashen i 20 minuter sen stängde jag av16:16
Spookanmolgrum: Du har inte varit inne och mekkat i bios?16:20
molgrumlite grann16:27
SpookanSätt den på default och testa igen.16:35
realubotGod kväll kära kanal.19:48
realubotVad har ni gjort för den öppna såsen i dag?19:48
larsemiljag sitter och kallar till årsmöte för dalarnas nördigaste förening. Där gör vi mycket skoj för världen.19:53
cHarNe2någon som sett på musikhjälpen?20:36
cHarNe2http://bossan.musikhjalpen.se/topplistan På andra plats ligger "Avkriminalisera cannabis"20:36
cHarNe2under "Tänk på följande när du namnger bössan" sår det: Det innebär att namnet inte kan vara alkohol- eller drogrelaterat eller syfta till att driva en kampanj.20:36
=== Sp00kan is now known as Spookan

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!