/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/21/#ubuntu-pl.txt

=== soee_ is now known as soee
Eldunarczesc wam! Chciałem odpalic Eclipse Luna na ubuntu 14.10 przy java runtime 8 lecz przy probie odpalenia dostaje taki error : #include <iostream>19:28
Eldunarusing namespace std;19:28
Eldunar/ Ogarniam plansze19:28
Eldunar/---------------------------------------------19:28
Eldunarvoid plansza(char t[])19:28
Eldunar{19:28
Eldunar  for(int i = 1; i <= 9; i++)19:28
Eldunar  {19:28
Eldunar    cout << " " << t[i] << " ";19:28
Eldunar    if(i % 3)19:28
Eldunar      cout << "|";19:28
Eldunar    else if(i != 9)19:28
Eldunar      cout << "\n---+---+---\n";19:28
Eldunar    else cout << endl;19:28
Eldunar  }19:29
Eldunar}19:29
Eldunar/ Funkcja zwraca true, jeśli nastąpiła19:29
Eldunar/ wygrana danego zawodnika19:29
Eldunar/-------------------------------------19:29
Eldunarbool wygrana(char t[], char g)19:29
Eldunar{19:29
Eldunar  bool test;19:29
Eldunar  int i;19:29
Eldunar 19:29
Eldunar  test = false;19:29
Eldunar  for(i = 1; i <= 7; i += 3)19:29
Eldunar    test |= ((t[i] == g) && (t[i+1] == g) && (t[i+2] == g));19:29
Eldunar  for(i = 1; i <= 3; i++)19:29
Eldunar    test |= ((t[i] == g) && (t[i+3] == g) && (t[i+6] == g));19:29
BlessJahEldunar: nie wklejaj na kanał, uzyj jakiejs wklejki i podaj linka19:29
Eldunar/ Funkcja umożliwia ruch gracza19:30
Eldunar/ Po ruchu następuje zamiana gracza19:30
Eldunar   cout << "-----------------------\n\n";19:30
BlessJahEldunar: wklej to na wklej.org i daj tutaj linka19:31
BlessJahEldunar: wklej to na wklej.org i daj tutaj linka19:31
Eldunarczesc wam! Chciałem odpalic Eclipse Luna na ubuntu 14.10 przy java runtime 8 lecz przy probie odpalenia dostaje taki error http://pastebin.com/AZUKD6tu19:32
* BlessJah wraca do kolacji19:32
Dreadco tu sie19:34
mati75dot not19:34
DreadEldunar: wg tego brakuje Ci swt19:34
Dreadi w ogóle wszystkiego19:34
DreadEldunar: zainstaluj sobie libswt-gtk-3-java19:36
Eldunarale mam zainstalowane ; czesc wam! Chciałem odpalic Eclipse Luna na ubuntu 14.10 przy java runtime 8 lecz przy probie odpalenia dostaje taki error19:36
Eldunarok19:36
Eldunarwciaz to samo;(19:37
=== soee_ is now known as soee

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!