/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/21/#ubuntu-se.txt

peyamgodmorgon folk04:59
screedoGod morgon06:19
peyamgomorgon06:20
SpookanGod morgon screedo.06:52
screedoSpookan: allt väl?06:52
Spookanscreedo: Mjo då, bara bra, har äntligen kommit igång med Linux på servern. ;)06:53
screedonice06:54
screedoubuntu server?06:54
SpookanNä, Debian.06:55
screedook06:55
screedojag körde in debian också på en av mina.06:55
screedoDebian är lite mer strikt än ubuntu06:55
SpookanJag blev förvånad över smidigheten, tänkte ssh ush vad krångligt men det går ju smidigt att fixa med.. ;)06:56
SpookanHar en 500gb disk i den som jag lyckades att formatera som ext3 och mounta som /disk2, nu ska jag bara komma på ang hur man krypterar den med. :P06:58
screedohehe07:21
screedovarför kryptera den?07:21
SpookanFick ett inbrott för ett tag sen, förlorade massor "ej krypterat" så ska det hända igen så vill jag att det ska vara krypterat. Visst jag har väl inte hemliga saker så, men mina saker är ju mina.07:23
peyamsalam08:51
SpookanDetta är en "se" kanal.08:51
peyamva arg08:52
peyamherregud08:52
peyamså arg du e08:52
peyamdu e så aggro08:52
SpookanDet var inget argt/aggro med det.08:54
peyamjag kände det08:54
Spookanpeyam: Chilla, ta en jolle och njut.09:00
peyamokej09:00
* peyam är djupt sårad09:02
molgrumom man bootar från ett 8GiB USB-minne men bara har 4GiB RAM, kan det bli fel då? har nämligen testat både ubuntu och fedora och fedora sa "out of memory"12:01
molgrumubuntu sa något om "perf", vetifan vad det innebär12:01
ePaxmolgrum, USB minne har inget med RAM minnet att göra. Så länge du har minst 512 MB RAM12:04
molgrumePax: ok, tänkte mer om den försöker läsa in hela USB-minnet12:04
molgrumden läser väl in till RAM först om främst antar jag?12:05
ePaxmolgrum, Nej då... Den hämtar nödvändiga filer från minnet bara. USB minne blir då som en hårddsisk. Det som behövs för stunden läses från USB-minnet.12:05
molgrumaha där ser man, undrar vad fasen som kan vara fel då...12:06
molgrumwindows gick inte heller att installera, men däremot satte jag in en windows-hdd (tog bort de två som satt i) och då bootade windows normalt12:06
molgrumkan det vara de två hdd:sen jag hade i som strulade?12:07
ePaxDet låter som att det är fel på hårddisken.12:22
molgrummjo, fast detta gällde enbart booten. jag hann inte ens få upp nån installationsinstruktion12:25
molgrumtrodde inte hårddiskarna användes till det12:26
ePaxTekniskt sätt så ska man kunna boota med USB även om HDDn är trasig. Har räddat bilder på en kompis dator med USB-linux även fast hans disk var trasig och hade en hel del trasiga sektorer.12:32
molgrumen annan fråga, jag har backup på min .gnupg-katalog. kan jag använda denna på windows också?12:53
peyamHej16:11
peyamsalam16:11
peyamdet är ja farbror Peyam16:11
molgrumär det någon fara att boota en usb-sticka, den skriver inget till hårddisken innan man väljer att installera?16:15
Meerkatmolgrum, ingenting skrivs till disk förrän du under installationen väljer att formatera hårddiskar. Det kommer då upp en varningsruta.16:16
molgrumMeerkat: ok tack!16:17
MeerkatDu kan manuellt montera och då skriva till disken, men det bör vara uppenbart.16:17
molgrumjo jag misstänkte det16:17
peyammolgrum, hur kan du misstänka det? fattar du ens vad han menade?16:20
peyam"misstänkte de" han vet inte ens om ngt skrivs til hårdisken när man boota en usb och sen MISSTÄNKER han16:21
peyampff16:21
molgrumchilla lite peyam16:21
peyamchilla är för suckers16:21
peyamhär är det hardcore16:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!