/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/26/#ubuntu-cat.txt

Lcano22Bon dia. Estic intentant instal.lar ubuntu en un toshiba satellite i un cop11:08
Lcano22Instal.lat no reinicia el11:08
Lcano22Sistema11:08
Lcano22He fet servir el boot repair i res de res11:09
Lcano22Algú emmpot ajudar?11:10
Lcano22Bon dia, continuu aquí, perdoneu11:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!