/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/26/#ubuntu-se.txt

=== emma_ is now known as emma
SpookanGod morgon kanalen!06:53
screedoSpookan: god morgon07:08
screedofungerar https://idg.se för er?07:09
Spookanscreedo: http://www.idg.se07:13
screedoSpookan: samma för mig07:14
screedonågot hänt med deras https07:15
SpookanMjo.07:16
einandMÖRRRN11:30
ewookmorrn11:51
Linda^det är ju inte morgon nu12:01
screedogod lunch12:03
kes0Hej, är det någon skillnad i säkerhet mellan thunderbird och webläsare?12:47
blurkiskes0: thunderbird är väl en epostkient och webäsare är ett generiskt namn för en typ av programvara. Det går inte svara på din fråga..12:59
blurkiskes0: det finns nog ingen av de större webläsarna för ubuntu som har kända stora säkerhetsbrister,  och det har mig veterligen inte thunderbird heller.12:59
kes0blurkis: De låter bra, ska köra thunderbird då. Tack =)13:03
=== screedoz is now known as screedo
peyamHej farbror peyam här17:45
pipi-god kväll farbror peyam17:54
pipi-hur mår farbrorn?17:54
peyamjag mår bra pojk17:54
peyamsj17:55
blurkisgokväll folket,21:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!