/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/28/#ubuntu-no.txt

Malinuxhei AndyOslo12:16
AndyOsloGod formiddag :)12:48
Malinuxtja, formidag er vel før 12.00? :p14:33
Malinuxkanskje dt hjalp å poppe ut batteriet med tanke på den blinkingen i skjermen14:36
Malinuxnæh, nope14:38
AndyOsloJeg vil tro at det kansje kan være noe dårlig kontakt til skjermen.......15:15
skandixhm15:36
MalinuxAndyOslo: kanskje, men det virker som det er avhengig av om strømkontakten står i en bestemt posisjon. bruker halvparten av et sminkespeil når den står på skrivebordet og da skjer det ikke noe med strømmen.17:14
RoyKMalinux: laptoppen?17:41
RoyKden har vel sett sine bedre (og yngre) dager...17:41
MalinuxRoyK: ja, ja og ja :)17:58
RoyKhttp://crashplan.no/ <-- i norge, faktisk19:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!