/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/29/#ubuntu-se.txt

screedoGod morgon i kanalen06:28
=== Barre_ is now known as Barre
blippeMorron07:06
blippeingen som jobbar idag?09:50
Barre\o09:52
Linda^Förmodligen en hel del som jobbar idag09:56
einandTror jag måste råkat ut för hastighetsrekord på beställd vara. Beställe i lördags runt 13.00, skickades 08.06 i morse och kom fram 10.58 idag.09:59
propusGod morgon alla glada :)10:16
blippeeinand: börjat beställa saker på amazon?10:22
einandblippe: från telia10:30
einandAmazon tar ju alltid typ 2 veckor10:30
blippekul att lista ut att alla restauranger i området har semesterstängt, och att jag inte kan få lync att funka över RemoteApp.12:35
blippedags att leta efter nytt jobb, så jag slipper lync...12:36
blippeMilton Friedman in India :D14:18
blippesorry14:19
blippegår det att kontrollera vilken färg din terminal emulator har som bakground?14:43
cHarNe2blippe: yes14:52
cHarNe2burkar finnas under inställningar14:52
blippe:D i bash. eller sh...14:53
blippeborde verkligen ha varit mer specifik.14:53
cHarNe2i din emulator15:24
cHarNe2blippe: http://imgur.com/nwUnxlZ15:25
blippecHarNe2  jag menar typ $ test `tset -qc` -eq "black" && echo "YAY, svart" || echo "Boo, vitt"15:36
blippehittar det inte i dconf men till slut givetvis med gconf, och den override:as av "theme settings"som jag inte kan hitta i gconf.16:36
blippeTycks vara bäst att bara sätta bakgrundsfärgen till svart och aldrig försöka ändra den.16:37
=== huttan_ is now known as huttan
PrezidentVa? Varför skulle det vara den bästa vägen att gå?20:30
screedoGodkväll20:36
LabanTjohej20:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!