/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/30/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: har du installerat CoH igen då eller ska du vänta till nästa år? ;)16:52
FlygisoftPhilip5: Jo jag gjorde det för några dagar sedan16:55
Philip5Flygisoft: men då måste du ju spela mot mig minst en gång till i år ;)16:56
FlygisoftJa kanske ikväll till och med :P16:58
Philip5woohooo16:58
Philip5värst vad du är modig idag då16:58
FlygisoftPhilip5: Ja beroende på om jag får lite tid över ikväll så :P17:43
Philip5du garderar dig lite ;)17:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!