/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/30/#ubuntu-nl.txt

=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
=== DenBeiren is now known as zz_DenBeiren
quipehallo, ik heb een probleempje, Ubuntu naast Windows 7 (64) geïnstalleerd maar kan windows niet meer opstarten doordat tijdens het keuzemenu om Ubuntu of Windows te starten mijn toetsenbord niet werkt dus ook de pijltjestoetsen niet, pas nadat Ubuntu vanzelf is gestart doet het toetsenbord het....Hoe kan dit verholpen worden, is dit een bekend probleem?15:13
Kebabfishquipe: wat voor toetsenbord?16:46
Kebabfishnote to self: voortaan even kijken of de vraagsteller nog online is...16:47
pakeehi16:57
pakeekan iemand mij helpen16:57
pakeeIk heb. dringend geld nodig16:57
pakeebetaal volgende week terug16:57
pakee3000 euro nodig vandaag16:58
pakeeanders wordt ik met mijn kind op straat gezet morgen16:58
FermataHoe komt dat zo?17:00
systeemFermata: maak jij ff die 3000 euro over19:26
Muad_Dibber_hoe verzin je het.19:57
OerHekszonder iban nummer achter te laten, ook nog19:59
systeemik had het gelijk gedaan19:59
OerHeksheb je bitcoins, Fermata ?19:59
WobboHey22:32
WobboWaar moet ik naar kijken om ervoor te zorgen dat een Windows hd automatisch verbonden.22:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!