/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/30/#ubuntu-no.txt

AeyounRoyK: Det er en reseller av CrashPlan Pro02:28
AeyounLit tpå samme måte som at vi ikke har CashPlan på jobb, men Opera Backup Amsterdam.02:29
RoyKAeyoun: ser det blir cirka dobbel pris av hva crashplan.com tar, men med tanke på hvor kortreist dataene blir, og at fyren snakka om direktekontakt med 3. linje hos code42-support, samt underlagt norske, ikke amerikanske lover, så tror jeg nok jeg skal vurdere det sterkt10:32
MathiasRoyK: hvorfor ikke sette opp egen backupservice? :p10:33
AeyounRoyK: Hvor mange personer er det? Skeptiisk til IT-selskaper med én fyr. Plutselig brenner han ut eller blir truffet av et flytog.10:34
RoyKMathias: litt vel dyrt...10:34
RoyKAeyoun: ikke én fyr, han jeg snakka med var vel en leder, men de er nok ikke store. Men igjen - det er for hjemmeserveren, ikke for hioa :P10:35
AeyounLikevel.10:35
RoyK3 mann sertifisert på code4210:35
AeyounKjipt om han dauer og dødsboet selger harddiskene hans med dine data på.10:35
RoyKjoda, deler skepsisen, men får se på kvalitet/opphastighet først10:35
RoyKAeyoun: skal sørge for god krypto ;)10:36
RoyKcp bruker jo 448bit AES http://support.code42.com/CrashPlan/Latest/Configuring/Archive_Encryption_Key_Security10:36
RoyKproblemet er imidlertid at klienten ikke er åpen (OSS), så hva som egentlig skjer under topplokket, er det heller vanskelig å finne ut av10:37
emmahi guys22:11
Dry_Lipshi emma, what brings you to ubuntu-no? :) (This is the official support channel for Norwegian Ubuntu users)22:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!