/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/30/#ubuntu-tr.txt

Galatasarayselam06:18
Galatasarayselam09:17
Kartagissana da09:31
Galatasaraybu kanalda yaşayan birilerini görmek sevindirici09:36
turgayyaşıyorlar09:44
turgayburdalar09:44
turgaygeldiler09:44
Kartagisheyooooooooooooooo09:58
Kartagisone man09:58
Kartagisone woman09:58
Kartagisand the shocking truth09:58
Kartagisas they fight the final battle of their lives09:59
turgaywomen nerde hani nerde ?10:00
=== Kartagis is now known as anyone
=== anyone is now known as viktor
=== viktor is now known as anybody
=== anybody is now known as Kartagis
=== thiras_ is now known as thiras
gulleslmlr15:57
gulle_arkadaşlar bu dosya yönetıcısının altında nasıl konsol acılır kde deki gii16:10
gulle_natilus dıye bişe kurdum olmadı16:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!