/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/16/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: har du hunnit läsa fotosidans nummer om svartvitt? vad säger du om förklaringen av fotomyt nr 1? 19:49
Philip5väldigt konstig beskrivning måste jag säga. kanske inte fel i sig men det blir ju lite hönan och ägget och antagligen mycket svårare att räkna på19:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!