/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/16/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger7nogen online???08:42
jarlenVil det gøre din dag bedre hvis du får svar på det spørgsmål, eller har du et mere specifikt spørgsmål du håber på at få hjælp til? :-)08:46
=== makije_ is now known as makije

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!