/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/16/#ubuntu-no.txt

=== Abjectio_ is now known as Abjectio
=== Dry_Lips is now known as Gutenberg
=== dr0x16_ is now known as dr0x16
=== RoyK^ is now known as RoyK
AeyounVær litt på vakt om du bruker Steam på Linux. Kommer med potensielt svært destruktiv oppførsel. https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/3671#issuecomment-7016179015:36
geirhaEkstra morsomt med kommentarten   # Scary!   like over15:48
geirhaÅ bruke $0 til å finne ut hvor skriptet ligger er en ganske vanlig feil; et anti-pattern.15:49
=== sjefskoder is now known as Guest47350
Aeyoungeirha: ingenting galt i det i seg selv. Problemet oppstår først når man gjør dume ting med den informasjonen.16:21
RoyKAeyoun: oops17:00
geirhahttp://mywiki.wooledge.org/BashFAQ/02818:47
RoyKmhm18:58
=== sjefskoder is now known as Guest56008

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!