/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/16/#ubuntu-se.txt

gkeen_https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/3671+03:03
molgrumo_O06:20
molgrumhar precis installerat steam, nu blir man rädd06:20
=== q-biq_ is now known as q-biq
molgrumBarre: installerade flashblock och använder enbart html5, har haft firefox igång sen igår och inget mer >100% CPU08:07
Barremolgrum: mm.. flash på linux är inte den bästa implementationen.. skönt att höra att det löst sig (även om det är en workaround =))08:10
=== pinnen_ is now known as pinnen
=== Guest52428 is now known as einand
molgrumnågot rekommenderat sätt att synca kalender mellan ubuntu och android? har ingen kalender i ubuntu mer än systemkalendern14:06
molgrumså jag behöver tips på ett kalenderprogram också antar jag :)14:06
molgrumkör thunderbird eftersom det kom som standard14:12
larsemilmolgrum: vad har du för kalender i android? google calendar?14:17
cHarNe2jag kör google-calender på allt utom på jobbet, där kör vi ms-exchange14:22
cHarNe2molgrum: google gav detta: http://ubuntuhandbook.org/index.php/2013/08/install-google-calendar-in-ubuntu-13-04-12-04-12-10-linux-mint/14:23
einandvart är den riktiga ubåten, inte sett den på flera år14:25
einandiaf inte sedan förra året14:25
molgrumhar precis installerat google calendar på mobilen14:43
molgrumkollar den howton, tack14:43
molgrumundrar om evolution klarar sync med google calendar14:45
Barremolgrum: själv kör jag owncloud (funderar dock på att byta till Radicale, båda kör CalDav. (det förutsätter dock att man hostar det själv...)15:10
einandAccess-Control-Allow-Origin: *15:12
einandWTF15:12
einandvarför sätter webhotellet den på allting15:12
blurkismolgrum: jag har syncat mobilen med google calander, samt gnome. Finns ju en kalender i panelen i gnome. Den kan syncas mot google.18:28
molgrumblurkis: aha, kör unity så jag tror inte det går18:40
blurkismolgrum: Ingen aning. Jag kom på nu att kalendern i Gnome, den är synkad på evolution. Jag ställde in den där, och så blev syncad  i panelen..18:49
blurkiseller rättare sagt, syncat via evolution.18:50
=== kristian is now known as Guest73668
=== blurkis is now known as ksksks
=== ksksks is now known as blurkis
=== rogst_ is now known as rogst
gkeen_Barre: du vet ingen bra caldav klient?22:26
gkeen_caldav/carddav22:27
Barregkeen_: thunderbird, android :)22:27
gkeen_Barre: fult, tråkigt och ouppdaterat :/22:28
Barregkeen_: nej, nej och nej :)22:28
gkeen_Barre: åjo'22:29
Barresubjektivt.. jag trivs bra i min setup och miljö22:30
gkeen_Jag med, en PIM är det enda jag saknar22:30
gkeen_Får väl vänta på att Zimbra Desktop uppdateras o får de nyare gränsnittet o gör sig av med java i guess22:33
gkeen_Barre: nåt du testat?22:34
=== brill_ is now known as brill

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!