/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/22/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: börjat ladda för helg än då?15:50
Philip5imorgon är det väl bara glidarfredag och sedan kung i baren??15:50
FlygisoftPhilip5: Haha nja :P18:25
FlygisoftHar du börjat göra det eller?18:25
Philip5inte riktigt18:35
FlygisoftPhilip5: Otroligt vad veckorna bara drar iväg19:15
Philip5Flygisoft: japp, och jag har inte ens något paket på ingång nu... inget är som förr ;)19:56
FlygisoftLåter tråkigt det där :P19:57
FlygisoftPhilip5: En sak jag inte fattar med Godox QT är 8 steg på 50 inställningar?20:27
FlygisoftAlltså, det blir ju inga jämna steg?20:27
Flygisofteller hur funkar det där egentligen20:29
Philip5står det så?20:29
FlygisoftOutput from full power (1/1) to 1/128 in 50 steps (5.0-10.0)20:29
Philip5annars kunde man ju tänka sig att de kör 10 delsegment på varje stopp20:31
Philip5men det kanske inte funkar på max eller min eller något sådant20:31
FlygisoftAh kanske är något sånt20:31
FlygisoftSkulle kunna tänka mig att min inte är delat på lika många segment20:32
FlygisoftÅterstå att se20:32
Philip5Flygisoft: vad sägs om en vända CoH+20:38
Philip5?20:38
FlygisoftPhilip5: 15-20min20:48
Philip5?du väntar jag med att slå på en film :)20:48
Philip5Flygisoft: eller ska du ddos attackera CoH servererna ikväll igen så du slipper undan en match ;)20:56
FlygisoftPhilip5: Vad tiden drar iväg21:21
FlygisoftFår nog skita i det sorry21:21
Philip5oki21:21
Philip5lirar lite ändå21:21
FlygisoftJa jag måste sova snart så jag orkar upp imorgon21:33
Philip5det är nog bäst22:04
Philip5jag spöade lite snubbar 4vs422:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!