/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/22/#ubuntu-se.txt

=== Linda^_ is now known as Linda^
=== oGG_ is now known as oGG
joppeptjena har problem med smb utdelning12:58
einandjoppep: trevligt12:59
joppepeinand: tycker du det på riktigt? :P12:59
einandAbsolut,13:00
einandjoppep: nä, vad har du för problem13:00
joppepjag försöker få åtkomst från min xbmc/kodi. jag hittar host och mappen men när jag ska in i mappen så säger den att den inte är tillgänglig13:01
joppepdet fungerade innan när jag hade gui men nu när jag försökte ställa in med smb.conf så är det något jag missar antar jag13:02
joppepgissning, ställa in users och lösen?13:03
einandvad säger loggfilen för smb?13:06
joppepeinand: ska rota fram13:09
joppepeinand: eh ingenting13:12
einandså när du försöker ansluta till smb servern, säger servern nått?13:12
joppepinte vad jag kan få fram .. står när den startat om osv13:15
joppep At this time the 'samba' binary should only be used for either:   'server role = active directory domain controller' or to access the ntvfs fil$   You should start smbd/nmbd/winbindd instead for domain member and standalone $13:16
joppepdet är det enda jag hittar13:16
joppepmen inget om att jag försökt få åtkomst eller dyl13:16
einandhum.. det borde du få13:18
einanddet är inte så at du har en brandvägg igång som hindrar åtkomst?13:18
joppepjag ska försöka kolla loggfilen för kodi-enheten med13:20
joppepaha13:31
joppepeinand: 13:29:41 T:140697734727424   ERROR: SMBDirectory->GetDirectory: Unable to open directory : 'smb://UBUNTUSERVER/gamla%20filmer'                                             unix_err:'2' error : 'No such file or directory'13:31
joppepnåt fel på min path?13:31
einandheter den ubuntuserver?13:33
joppepja13:33
einandmen verkar som det, om jag tolkar medelandet rätt, så ansluter den13:33
einandmen mappen finns inte13:34
einandhar du gjort en korrekt utdelning som heter gamla filmer13:34
joppepinte så van med teminalkonf av samba men vad jag läst mig till så trodde åtm jag att det skulle fungera så men jag ska kolla vidare på det tack så länge :)13:35
joppepopeinand: jag tror jag vet felet14:46
einandjoppepop: vad är det då?14:46
joppepopeinand: jag kan inte dela ut "/dev/sdb1) el dyl eller hur14:46
joppepopalltså jag harmissat något med hårddisksinstallation14:47
joppepopeller?14:47
einandokej14:47
einandkommer du åt den lokalt?14:47
joppepopnej14:47
einandvad säger logfilen om hårdisken då, eller om du skriver "dmes | more"14:48
einanddmesg14:48
einandmenar jag14:48
Barrejoppepop: /dev/sdb1 är device-filen för partition#1 på hårddisk sdb. Den skall du inte dela ut, du måste först montera den disken så att servern kan läsa filsystemet (exempelvis till /mnt/filmer (obs, bara ett exempel). Sen kan du konfigurera SAMBA att dela ut /mnt/filmer14:52
* Barre kanske har missupfattat diskussionen, isådant fall ber han om ursäkt =)14:52
joppepopBarre: nej det är precis där jag befinner14:54
joppepopdet är bara att mounta då eller14:54
einandBarre: du har nog missuppfattaträtt, eftersom vi inte riktigt vet vad joppepop gör ;)14:54
joppepophaha14:54
joppepopnej inte ens jag vet ju14:54
Barrejoppepop: skapa en mapp (personligen brukar jag lägga sånt under /srv trädet), då blir det i terminalen: sudo mkdir /srv/filmer14:55
joppepopjag lallade runt med fdisk innan14:55
joppepoptrodde det var bra med det14:56
Barrejoppepop: sen mountar du den med kommandot: sudo mount /dev/sdb1 /srv/filmer14:56
Barrekolla att du ser filerna med: ls -l /srv/filmer14:56
Barre(om du nu har några filer...)14:57
Barrevill du att den mountas automatiskt när du startar om datorn så får du lägga in en rad i filen /etc/fstab14:58
joppepopmhm nu börjar det likna något14:58
Barrevilket filsystem kör du på disken joppepop ?14:58
joppepopntfs14:58
Barre:-| ok14:59
joppepopden har en massa filer redan från en tid innan jag ens visste vad en terminal var15:00
Barrejag kör inte det själv, men nått sånt här i /etc/fstab : /dev/sdb1 /srv/filmer  ntfs-3g  defaults,windows_names,locale=en_US.utf8  0 015:01
Barremen som sagt, jag är högst osäker på om den raden fungerar :/15:01
einandmåste han inte installera ntfs-3g själv?15:01
pipi-jo högst troligt behöver han ntfs-3g för att kunna använda det :p15:02
joppepopdet är nog installerat redan :)15:04
Barreosäker, jag kör debian och inte ntfs :)15:04
Barredet jag menar, jag kör varken ubuntu eller har någon ntfs15:04
joppepopBarre: jag installerade det tidigare idag15:05
Barreeller.. jo, visst har jag en ubuntu (eller två faktiskt)15:05
joppepopoch å andra sidan kan jag mounta det själv de få gångerna den ska starta om nu när jag vet hur jag gör :)15:06
Barreja, är den inte alltid där så skall du inte ha den i fstab15:08
pipi-joppepop: om du har den i fstab och vill veta om den fungerar kan du skriva "sudo mount -a"15:08
pipi-om den har mountats så fungerar raden i fstab15:08
joppepopenkel server egentligen och för er som gjort det länge är det smågrejer antar jag men jag gör ju allt för första gången. provade xubuntu tidigare i veckan men tycke det kändes för klabbigt för en simpel filserver så provade ubuntu server15:08
pipi-ubuntu server är nice. kör det själv på min webserver :)15:09
joppepopförsta planen var win 2012 haha... på tal om klabbigt15:09
pipi-Linux srv 3.13.0-43-generic #72-Ubuntu SMP Mon Dec 8 19:35:06 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux15:09
joppepopjag har inte ställt den på sin rätta plats än då jag inte hade nätverkskabel i garderoben så jag måste tyvärr starta om allt en gång till men sen vet jag inte om det ska behövas på ett tag15:11
Barrepipi-: "mount -a" går igenom samtliga entries i fstab, vill man bara testa ett så går det att köra "mount /path/to/mountpoint", i mitt exempel alltså "sudo mount /srv/filmer"15:13
pipi-Barre: japp, men jag menade att han skulle testa om raden i fstab fungerade15:13
joppepoptorrentklient kan jag kanske fråga er om också? vilken är enklast att sätta igång?15:14
pipi-jag tycker om transmission med deras webui15:14
pipi-var enkelt att ställa in. annars är väl rtorrent ganska vanlig15:14
joppepophade en idé om att ha en nätverksmapp på min laptop där torrentfiler hamnar som jag laddar ner och därifrån klienten på servern autostartar nedladdningar?15:15
Barrepipi-: det är ju det jag säger också: "sudo mount /srv/filmer" letar upp raden för monteringspunkt /srv/filmer i fstab och monterar den. "mount -a" monterar samtliga (omonterade) filsystem som finns i fstab. M.a.o, du testar inte om den raden fungerar, du testar samtliga rader.15:15
joppepopalternativt webui då kan man sortera direkt när man laddar ner kanske15:15
pipi-Barre: ah kk, då förstår jag hur du menar15:15
Barre:)15:15
pipi-joppepop: jag gjorde så att jag har transmission att ladda ner till en sambashare på servern. så kan jag kolla på filmerna/serierna över nätverket på windowslaptopen15:17
joppepopmåste kila tack för hjälp med mount :)15:17
pipi-hade gärna kört ubuntu på latopen med men media/youtube har aldrig varit optimalt för mig med linux :|15:18
pipi-varit = fungerat*15:18
joppepoppipi-: ja de ska in på en sambashare. men håller på med en xbmc-burk15:18
joppepopså tänker kolla via den15:19
joppepopmen hade varit smidigt att ha tv/film/musik uppdelat15:19
joppepopaja måste ge mig15:20
ePaxHar en server med mjukvaruraid raid1 och lvm... Enda disken pajade och jag tänkte ersätta den med en annan disk. Frågan är. Hur ser jag var grub är installerad?15:49
rerteÄr det någon som vet hur jag installerar ett program utan apt-get på en annan hårdisk?17:01
molgrumom man installerar evolution, sitter den hela tiden och frågar om lösenord per default då?17:42
molgrumganska irriterande17:43
molgrumvill dock gärna köra den för den har kalender17:43
Philip5håller inte gnome keyring ordning på lösenord när man kör sånt?17:49
molgrumär det det som dyker upp vid inloggning?17:50
Philip5nja det är mer en funktion som borde funka i bakgrunden utan att riktit märkas17:51
Philip5nu kör jag kde och har inte helt koll på hur det ser ut i praktiken17:51
molgrumkonstigt, jag får popups även om jag lagt till i keyring såvitt jag vet17:51
molgrumvet inte om jag gjort nåt fel, jag måste skriva min e-mails lösenord när evolution startar17:55
molgrumtydligen inte varje gång dock..17:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!