/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/23/#ubuntu-nl.txt

=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
lordievaderGoede morgen.09:28
HENK__HALO11:19
HENK__FFDSFD]11:19
HENK__DFFD11:19
HENK__DDD11:19
HENK__D11:19
HENK__DD11:19
HENK__D11:19
HENK__DD11:19
HENK__D11:19
HENK__D11:19
HENK__DDDDDDDDDDDDD11:19
HENK__D11:19
HENK__D11:19
HENK__D11:19
HENK__D11:19
trijntjehaha11:20
=== Fermata is now known as Guest59571
=== Guest59571 is now known as Fermata
Slingiemand handig met webdesign die een in-development site wil proofreaden op design? :)19:16
OerHeksIk heb niet alle browsers Sling19:42
Slingik ook niet ;p zal ik je het adres in query sturen?19:43
OerHeksdat mag nu wel hier19:44
Slingmja t is nog onder heavy construction atm, http://dev.hackenkunjeleren.nl/content/introductie-tot-linux19:45
Sling(hele site ipc, maar ben nu met deze specifieke pagina bezig)19:45
OerHeksmooi hoor, goed basic, zal ook wel met een brailleregel goed te volgen zijn.19:51
OerHeksgeen knoppen met plaatjes-text bijvoorbeeld.19:51
Slingnee dat soort dingen hou ik wel in mn achterhoofd idd :)19:51
Slinghet moet ook in lynx leesbaar zijn19:51
Slingtwijfel alleen of ik niet iets teveel styling door elkaar gebruik19:55
JanCmisschien ook nog een proeflezer Nederlands zoeken?20:04
Slingals je spelfouten ziet staan :)20:09
Slingmeestal ben ik degene die voor anderen spelling corrigeert dus hopelijk zit dat wel goed :P20:09
JanCtientallen fouten + overdadig gebruik van Engelse leenwoorden...20:10
Slingtientallen fouten? :s20:10
Slingen engelse leenwoorden ontkom je niet echt aan in deze onderwerpen20:10
JanCeh?20:10
JanC99% v/d Engelse woorden die je gebruikt hebben normale Nederlandse equivalenten20:11
Slingniks zo erg als IT artikelen waarbij alle Engelse termen krampachtig naar NL vertaald zijn20:11
Slingmaar kun je de spelfouten doorgeven? hier of in query, maakt me niet uit20:12
JanCik heb een hekel aan krampachtig gebruik van Engelse woorden ipv perfect normale en frequent gebruikte Nederlandse woorden20:12
JanCneem nu bijvoorbeeld: "tutorial", "unlockt", of zelfs "update"20:13
JanCen met spelfouten bedoel ik dingen als "Basis Tutorials"20:16
Slingsure, dat zou Basistutorials moeten zijn in dat geval20:17
Slingmaar wat zou je als alternatief voor tutorial gebruiken?20:17
Slingof update?20:17
JanCiets als "cursus"?20:17
Sling(unlockt, zou ontgrendelt kunnen zijn, ok)20:17
JanCen "laatste update" --> "laatste aanpassing"20:18
systeemgoogle translate noemt tutorial zelfstudie20:18
Slinghmm nah, cursus is in mijn ogen toch echt iets anders20:18
JanCsysteem: dat kan ook20:18
Slingzelfstudie zie ik niet echt als een zelfstandig naamwoord20:18
Sling'Deze zelfstudie gaat over ...' dat klinkt toch niet :)20:18
systeemik denk dat iedereen die de moeite zal nemen om die site door te lezen wel weet wat een tutorial is :)20:19
JanCal die mensen kunnen ook wel Engels, denk ik, dus waarom dan een Nederlandse website maken?20:20
systeemnou, dat hangt af van wie je verwacht dat je site gaat lezen20:20
systeemals je denkt/ wilt dat dat voornamelijk nederlandstaligen zijn20:21
Slingomdat er nog geen dergelijke site in het NL is20:21
JanCmaar wat is het nut als je halve site ook in het Engels is?  :)20:21
Slingje bent wel goed in overdrijven he :)20:21
JanC(ik overdrijf een beetje)20:21
Slingmaar er zit wel een gedachte achter, want als mensen dit interessant vinden, zullen ze toch uiteindelijk de engelse termen moeten kennen20:22
Slingom er meer over te leren op andere sites20:22
JanCwoorden die moeilijk te vertalen zijn moet je niet forceren, maar even een poging doen om perfect normale Nederlandse woorden te gebruiken mag ook wel20:23
JanCIMO :)20:23
JanC"beeindigen" → "beëindigen"20:24
JanC"kopieren" → "kopiëren"20:25
JanCstijlopmerking: gebruik een andere stijl voor commando's e.d. binnen gewone tekst, liefst met een lettertype dat het eenvoudig maakt het verschil te zien tussen 1, I & L; of O & 020:26
JanCmisschien ook voor bestandsnamen e.d.20:27
Slingals t goed is doe ik dat ook, met <code></code>20:28
Slingmaar kan zijn dat er ergens nog wat tussen staat zonder die tags20:29
Slingmaargoed, ik moet het idd nog goed op stijl doorlezen en dergelijke ontbrekende trema's eruit halen20:30
Slingdat was ook niet echt de vraag ;)20:30
JanC"korte notitie van ACL + selinux" → je bedoelt vermoedelijk "noties ACL + selinux" of "korte inleiding ACL + selinux" o.i.d.20:31
Slingja dat zijn stukjes kladblok20:31
Slinghttp://dev.hackenkunjeleren.nl/tutorials daar staan links naar de tutorials die al wat meer *af* zijn20:32
Sling(mocht je nog niet doorgeklikt hebben)20:33
JanC"Door het lezen van deze tutorial kan je een goede indruk krijgen of deze site - en misschien wel hacken in het algemeen - iets voor jou is of niet. Laten we beginnen..." → typografische opmerking: je wil daar "—" gebruiken i.p.v. "-"  :)20:33
Slingklopt20:34
Sling%emdash; oid, ff kijken wat daar de code voor is :)20:34
JanCdat was uit de intro20:34
JanCmdash IIRC20:35
JanCof gewoon Compose-toets gebruiken  :)20:35
Slingweet niet of browsers dat fijn vinden :)20:36
JanCnatuurlijk wel20:37
JanCop voorwaarde dat je webserver de juiste tekenset doorgeeft, uiteraard20:37
Slingdan vind ik gewoon ascii toch iets 'veiliger'20:38
Slingmisschien ouderwetse gedachte maargoed20:38
JanCals je gebruikers met software uit de 1990s verwacht misschien20:38
JanC(en dan nog...)20:39
JanCSling: Zuse's Z3 was geen digitale computer maar een electro-mechanische, vziw20:40
JanCnu ja, misschien kan je die toch "digitaal" noemen20:42
JanCgezien het gebruik van binaire data en zo20:42
systeem"Wat we zojuist hebben gedaan is meteen iets wat we meteen zullen uitschakelen; namelijk het inloggen via SSH met een gebruikersnaam en wachtwoord." <-- De zin is correct en ik snap wat je bedoelt, maar toch kan dit de suggestie opwekken dat je SSH compleet wilt uitschakelen. Handig?20:43
systeemop http://dev.hackenkunjeleren.nl/content/webserverbeveiliging20:44
JanCdat lijkt me toch redelijk duidelijk20:44
OerHeksik heb net snappy video's gekeken https://www.youtube.com/watch?v=_AK7CCjWvCs&list=PLczBwDf63iczsPNwc7VV9ELD2LiOG_xNc20:46
OerHeksdaar vind je o.a. keys setup en toepassen20:46
Slingsysteem: hmm tsjah dat is maar net hoe je het leest inderdaad20:47
JanC"geinteresseerde" → "geïnteresseerde"20:48
Slingaan de andere kant, het nodigt wel meteen uit om door te lezen, in beide gevallen :)20:48
SlingJanC: dat is pure luiheid tijdens het typen :p20:48
* Sling blames Sling20:48
OerHeksLes 1: je verliest het van taalpuristen.20:49
Slingdat was gelukkig niet m'n doel, om van taalpuristen te winnen ;)20:52
JanC"groter gegroeid" → "groter geworden" of "gegroeid"20:54
Slingai een contaminatie20:54
Slingfixed20:55
Slingik bedoel, gerepareerd20:55
JanCSling: Mosaic was niet de eerste browser20:58
JanCals ik me goed herinner heette de eerste browser gewoon 'www', en draaide die op NextStep20:59
Slingdeed die ook al html?20:59
Sling(dit is iets voor mijn tijd)20:59
Sling1997 was mijn eerste Internet-ervaring :)20:59
JanCde allereerste browsers deden HTML ja (in de eerste versies vermoedelijk wel niet zo uitgebreid als wat later gestandaardiseerd werd?)21:00
Slinghm, eens uitzoeken binnenkort dan21:01
JanCsorry, eerste browser heette "WorldWideWeb"21:02
Slingah http://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb21:02
JanCmet pagina's opgeleverd door de "CERN HTTPd"21:02
Slingziet er naar uit dat aan t einde van WorldWideWeb de eerste HTML-specificaties uitgegeven werden21:03
Slingen Mosaic was echt gebouwd met HTML in gedachten heb ik het idee21:04
JanCde tweede browser was "MacWWW" voor het klassieke Mac OS21:04
Slingmaargoed dit gaat al iets te diep voor zo'n sneltreinvaart-artikel als t nu is21:04
JanCIRC-netwerk, IRC-gebruikers, etc.21:12
JanC"niet als twee woorden)21:13
JanC"nickname" → "bijnaam" (eventueel ook het Engelse woord een keer vermelden tussen haakjes)21:15
Slingack21:16
JanCzoals je al doet met "kanalen" in feite21:18
JanC"Ben niet te veeleisend" → "Wees niet te veeleisend" ?21:34
JanC"Hackers lezen van nature geen handleidingen en gaan vaak als een kip zonder kop aan de slag." → spreek voor jezelf, ik lees *wel* handleidingen  :p21:34
JanC"wachttijden van 10 tot 20 minuten zijn niet zeldzaam" → of uren/dagen, op minder drukke kanalen  :)21:37
SlingJanC: ik ook, maar pas als poging 1 niet lukt :)21:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!