/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/23/#ubuntu-se.txt

larsemilvad heter det där programmet som debugar tangenttryck och musklick08:16
einandHeMan, Barre, bamsefar vem av er det nu var som hjälpte mig med btrfs balance start -dusage=55 /video1/09:11
einandgår det se status på något sätt, för den har hållt på i flera timmar nu09:11
HeManeinand: btrfs balance status /video1/09:22
einandHeMan: vet du om det går att avbryta, dum som jag var så körde jag igång det över ssh utan en screen10:43
einand3332 out of about 5707 chunks balanced (7571 considered),  42% left10:44
einandoch då har den kört 4 timmar10:44
johelishHej! Jag försöker installera paketet zip men får error "E: Vissa arkiv kunte inte hämtas. Prova att köra "apt-get update" eller med --fix-missing."11:47
johelishHar kört båda kommandona men fungerar fortfarande inte11:48
johelishFörsökt instaLlera .zip med -f också men funkar inte11:48
larsemiljohelish: vilket paket är det?12:00
larsemilär du uppkopplad?12:01
larsemilvad säger sudo apt-get update12:01
johelishhttp://paste.ubuntu.com/9833809/12:01
johelishlarsemil: "zip"12:01
johelishSka zippa en folder12:01
larsemiländra dina mirrors12:01
larsemilkör du ubuntu?12:01
larsemilgksudo gedit /etc/apt/sources.list12:02
larsemiloch sen ändrar du till se.archive.ubuntu.com12:02
larsemilpå alla där det står us12:02
larsemiloch sen provar du köra sudo apt-get update12:02
larsemiloch sen sudo apt-get install zip unzip12:02
johelishyes, ubuntu12:03
johelishSka kika12:03
johelishSamma error12:06
johelishPaketet zip är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det. Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast är tillgängligt från andra källor12:06
larsemilpastebina hela inklusive kommandona. vill se sudo apt-get update också12:07
johelishokk12:15
Amozdet där ser ju mer ut å vara DNS-fel ?12:16
johelishhttp://paste.ubuntu.com/9834060/12:17
Amozjohelish, vad ger "dig security.ubuntu.com" ?12:17
larsemiljohelish: har du nät så det funkar? det där ser ut att vara dns precis som Amoz säger.12:17
johelishwget google.se --2015-01-23 13:24:12--  http://google.se/ Slår upp google.se (google.se)... misslyckades: Namnuppslagning misslyckades temporärt. wget: kunde inte slå upp värdadressen "google.se"12:18
johelishSå nooo12:18
johelishHaha12:18
larsemil:)12:18
johelishTack .. hade kunnat hålla på med detta hela dagen12:18
larsemilvad säger /etc/resolv.conf12:19
AmozOMG google ligger nere O_O12:19
larsemilAmoz: hatar när det händer12:19
Amozdamnit google12:19
johelishjävligt konstigt12:20
johelishatt internet ligger nere på servern12:21
Amozjohelish, vilken är din DNS-server, använder du routern som DNS-mellanhand eller har du typ googleDNS direkt i resolv.conf?12:23
johelishGissar på routern12:23
Amozjohelish, testa ping 8.8.8.812:23
Amozför om dne klarar det så är ju inte nätet nere, bara DNSen12:23
johelish64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=59 time=2.94 ms12:23
Amozgoodie12:24
Amozdå är det DNSmasq på servern eller nåt som gett sig maybe12:24
Amozeller vad det nu är som körs för DNSuppslagning på maskinerna idag :P kanske inte är dnsmasq12:24
Amozjohelish, har du statisk IP eller DHCP för servern?12:25
johelishganska säker på att vi har statisk ip12:25
johelishkan vara så att vi har två slingor med två olika ips12:25
Amozjohelish, väldigt nyfiken på din resolv.conf då, är väl den som sköter uppslagningen12:26
johelish # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8) #     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN12:26
Amoztom?12:27
Amozinga "nameserver X.X.X.X" ?12:27
johelishhelt tom12:28
Amozjohelish, och detta är /etc/resolv.conf ?12:28
johelishHar en uptime på 400 dagar, lite sugen på att boota om den12:28
johelishJa12:28
Amozuh12:29
johelishInternet fungerade senaste inatt, backupen gick igenom vid 01:0012:29
Amozjohelish, och /etc/network/interfaces ?12:29
Amoztänkte om gateway och allt är rätt confat där12:29
Amozmjo reboot kanske är på tiden :P12:29
johelish# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback  # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet dhcp12:29
Amozdhcp där då12:30
Amozkanske dags för en reboot oavsett12:30
einandverkar som btrfs commandot fortsätter fast ssh sessionen dog12:30
johelishFår vänta tills efter våra säljare gått hem12:30
johelishMen får testa det ikväll och återkomma12:31
einandeller så säger du till som "Jag är it tekniken här, jag vet att grejen inte fungerar"12:31
johelishDen är också bra!12:32
Amozeinand, btrfs är nice12:32
einandAmoz: kanske, netgear kör det på sina konsument nasar12:32
Amozwhat12:33
einandjapp12:33
Amozdefault?12:33
Amozhaha12:33
einandjapp12:33
Amozvågat12:33
einandskiten krasha dock12:33
Amozkörs det i nån raid eller så?12:33
einandjapp12:35
einandfyra diskar12:35
einandalltså12:35
einandbtrf tror disken är full12:35
einandså den remountar den till read only12:35
einandoot@video-disk:~# btrfs fi df /video1/12:36
einandData, single: total=4.82TiB, used=4.59TiB12:36
einandSystem, DUP: total=8.00MiB, used=736.00KiB12:36
einandSystem, single: total=4.00MiB, used=0.00B12:36
einandMetadata, DUP: total=3.00GiB, used=1.85GiB12:36
einandMetadata, single: total=8.00MiB, used=0.00B12:36
einandnu har jag visserligen slängt 4TB data12:36
einandI've been using Vim for about 2 years now,12:48
einandmostly because I can't figure out how to exit it.12:48
Amozlol12:51
Amoz:q!12:51
Amozeinand, vad är det för kärna den kör?12:51
einandLinux video-disk 3.0.101.RN_ARM.3 #1 Thu Dec 18 18:39:16 PST 2014 armv7l GNU/Linux12:51
Amozwtfffffffffffff12:51
einandReadyNASOS 6.2.2 \n \l12:51
Amozgår inte å uppgradera?12:52
einandVarför skulle jag vilja upgradera12:52
Amozen sån gammal kärna är typ fylld med buggar12:52
einandinte direkt så att de påverkar12:53
Amozvet bara att mängder av folk har problem med äldre kärnor, t.ex. finns det såna knas-buggar som att du inte kan ta bort data om Btrfs tror att det fullt12:53
=== x_link_ is now known as x_link
=== Zambezi_ is now known as Zambezi

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!