/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/27/#ubuntu-no.txt

MalinuxDrStrangeRoy faktisk :)09:21
=== DrStrangeRoy is now known as RoyK
carestadhm, noen som vet når ulimit-konfigen blir lest?10:06
carestadhar et par ting som kjøres i rc.local som tilsynelatende ikke tar i bruk verdiene satt i /etc/security/limits.conf10:06
RoyKcarestad: hvis det kjøres som root, kan du jo bare kjøre "ulimit ..." før du kjører programmet...10:10
RoyKdet vil jo arves av skallet10:10
RoyKprøv ellers å unngå rc.local10:13
RoyKta heller å cp /etc/init.d/skeleton /etc/init.d/mintjeneste og endre den og symlink den til /etc/rc2.d/10:14
RoyKevt bruk update-rc.d10:15
RoyKhvis du er litt moderne :)10:15
carestadja, vet, men dette er gammel skit som "bare er sånn" på ti/hundretalls maskiner10:18
RoyKhehe10:20
RoyK*det* er en uting ;)10:21
carestadI didn't make the thing ;)10:25
carestadmen nyere setups er med initscript, ja, så det er forbedring ;)10:25
RoyK...helt til systemd kommer og dasker det i bakhue10:31
RoyK...da er det inn med Devuan :D10:32
carestadhirr10:34
=== hugo is now known as Guest97833
Guest97833Er det noen som kan hjelpe meg med noen nybegynnerspørsmål?11:52
Guest97833sliter med å få ei .jar-fil til ønsket directory på ubuntu-serveren min11:53
Guest97833ga opp å prøve å laste den ned via terminalen, og har den nå på en minnepinne. hvordan kan jeg få den derfra til ønsket directory?11:54
Guest97833har installer usbmount11:54
* RoyK er tilbake om en halvtime12:49
=== dr0x16 is now known as dr0
AeyounDell shipper en ny laptop med Ubuntu. http://arstechnica.com/gadgets/2015/01/dell-updates-linux-powered-developer-edition-portables-with-m3800-monster/21:18
RoyKAeyoun: ubuntu har jo gjort det før21:25
RoyKAeyoun: bare de dyre kommer med ubuntu, noe som er litt trist21:25
RoyKhttp://arstechnica.com/security/2015/01/highly-critical-ghost-allowing-code-execution-affects-most-linux-systems/21:31
AeyounRoyK: jupp, men fortsatt nyhetsverdig. ;-)21:38
RoyKAeyoun: den jeg nettopp posta over, er nok litt mer nyhetsverdig :P21:45
AeyounRoyK: meh. Old news.21:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!