/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/27/#ubuntu-pl.txt

drathirjacekowski: openbsd, albo arch...04:33
drathirbry...08:17
=== mati75_ is now known as mati75
adelwitam22:14
adelgdzie znajde cos do wyszukiwania wszystkich blogów?22:16
ftpdadel: Wszystkich na świecie? To może Internetu spróbuj.22:26
adelale jakiej strony mam uzyc22:26
ftpdGoogle.com.22:27
adelbyłem tam  nierozumiem  tego gogle22:27
adelpodaj cos innego22:28
ftpdGoogle.de22:28
Ashirenmoze na kanale #blogs,0 beda wiedziec22:28
adelzadne gogle22:28
ftpdask.com!22:28
adelashiren moze22:28
ftpdNie mylić z ask.fm22:28
adelspróbóje22:29
adelu22:29
Ashirensprubój22:29
adeltak22:30
=== avalan is now known as dweller

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!