/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/02/02/#ubuntu-cat.txt

rafael_carreras#########################################################################3321:02
rafael_carrerashola guapos21:02
josepgallarthola!!!21:02
josepgallart:-D21:02
rafael_carrerasesperarem una miqueta, no?21:02
josepgallartjo no tinc presa21:03
rafael_carrerashola, hi ha algú més per la reunió ubuntaire?21:16
rafael_carreras(ja sé que no...)21:16
rafael_carrerasbé, havíem de parlar d'on fem la ugj, però en josepgallart no hi pot anar i jo tampoc21:17
rafael_carrerasaixí que ja en parlarem a la llista a veure què fem21:18
josepgallartpinta fatal :-/21:18
rafael_carrerasno passa res21:18
rafael_carrerasapa, doncs me'n vaig a dormir21:19
rafael_carrerasbona nit, josepgallart21:19
josepgallartbona nit Rafael que vagui tot be!21:20
rafael_carreras##########################################################################21:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!