/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/03/02/#kubuntu-se.txt

Philip5Flygisoft: har du hunnit kolla in htc m9 och samsung s6 någe? tror du de kan bli några succéer?14:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!