/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/03/02/#ubuntu-no.txt

skandixMorn07:21
AeyounMorgen09:42
AeyounOK, upstream ser trege ut. Her er norsk layout til Gnome on-screen. Om noen skulle få seg en trykkskjerm i den nærmeste fremtid. :-) https://www.aeyoun.com/projects/snippets/gnome/caribou-touch-keyboard-layout-norwegian.xml.html19:35
AeyounSynes det er rart det bare finnes amerikansk, fransk, og isrealsk tastatur.20:16
AeyounJeg kan vist ikke engang lime inn en lenke i dag. https://www.aeyoun.com/projects/snippets/gnome/caribou/touch-keyboard-layout-norwegian.xml.html23:09
=== Faylite_ is now known as Faylite
skandixlawl23:30
skandixvar godt med mat :D23:31
* Aeyoun om-nom-noms23:41
skandixeggerøre og tunfisk :323:42
AeyounSitronsyltetøy på brød. :-P23:42
skandixniz23:42
skandixvar og trente i stad23:42
skandixså nå må jeg bare la maten synke og vente til jeg blir søvnig23:43
AeyounTa en runde og følg folk på Twittster.23:44
skandix:P23:45
skandixAeyoun: lawl23:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!