/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/03/02/#ubuntu-se.txt

=== oGG_ is now known as oGG
einandK350 jag har05:45
itmannenUbuntu 15.01 går betydligt bättre än 14.10 enligt mina ervarheter iaf.08:50
andolitmannen: Mest en allmän känsla, eller är det några specifika förbättringar du upplevt?08:54
itmannenDet är nog bara en allmän känsla. För den går bättre08:58
einandny version av osx19:58
Spookaneinand: Jasså? Vilken?21:12
einand10.0.321:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!