/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/01/#ubuntu-cat.txt

rafael_carrerashola, hi ha algú per la reunió d'avui?20:05
aniolgarciaSi, jo!20:06
rafael_carrerashola aniolgarcia20:06
aniolgarciahola, bona nit!20:07
rafael_carrerasAvui havíem de parlar de les feines per la propera festa ubuntaire a Terrassa20:07
rafael_carrerasno sé si l'aniolgarcia té alguna proposta :-)20:08
rafael_carrerasem temo que els habituals a les reunions deuen ser de vacances i no han caigut que hi havia reunió20:09
aniolgarciauff... em sembla que no puc col·laborar gaire, doncs...20:09
rafael_carrerasvindràs a la festa?20:11
aniolgarciasi, en principi si20:11
rafael_carrerasaixí, col·laboraràs d'alguna manera. :-)20:12
rafael_carrerassempre pots ajudar amb els organitzadors, si et ve de gust20:13
aniolgarciahome, si hi ha alguna cosa que pugui fer, cap problema. Estarè encantat d'ajudar20:14
rafael_carrerasaquest és l'esperit20:14
rafael_carrerasa veure si a la propera reunió concretem alguna cosa. Els organitzadors són d'un institut i segur que són de vacances, hauré de contactar amb ells dimarts a veure què porten planejat20:15
rafael_carrerasho deixem aquí, més sort a la propera reunió20:16
rafael_carreras#########################################################20:16
rafael_carrerasbona nit, aniolgarcia20:16
aniolgarciaBona nit!20:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!