/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/01/#ubuntu-se.txt

einandDynamit: vad för licenser?07:31
dynamit-tmpmobilVM-1 och MPEG-2 licenserna för få de använda GPU för koda av skiten07:35
dynamit-tmpmobilhar inte fixat auth nyckeln till mobilen än så därför fick jag gå in så här07:35
dynamit-tmpmobilVC-1 ska det vara07:36
einandhur ofta avkodar man mpeg-2 idag?07:37
einandmed licens menar jag07:37
einandtyp allt som behövs är ju fritt07:37
dynamit-tmpmobilbättre ha än koka ihop något så värst mycket kostar den ändå inte07:38
dynamit-tmpmobilklart vet man hur man kokar ihop fullt fungerande så är väl det bra07:38
einandsjälv tror jag inte jag kör något annat än h264 faktiskt07:41
dynamit-tmpmobilsjälv så kör jag lite allt möjlig har för mig de flesta DvD-filmer kör mpeg-207:43
einandjo07:48
einandgav bort alla mina dvd filmer07:48
dynamit-tmpmobiljag har de flesta i datorn så behöver inte tänka på skivorna de står bara som prydnad07:50
einandjag har generelt inte något mot mpeg2 licensen, förutom att det är per enhet och inte per användare07:51
Dynamit-tmpmobiljag förstår der07:59
Dynamit-tmpmobildet07:59
Dynamit-tmpmobilsamma med VC-108:02
Dynamit-tmpmobilsedan med alla jäkla spärrar och skit så undrar filmstudiorna varför Sånna företag som Slysoft finns08:02
=== chol_ is now known as christoffer
HeManMorrn!08:51
einandaldrig använt VC-1 tror jag. finns det någon standard utrusntning som avkodar det?09:24
=== gusnan is now known as Guest91434
=== Guest91434 is now known as gusnan
=== gusnan is now known as Guest86151
lord4163Vad kallas conditional expression på svenska? "Vilkorssats"?14:47
SebastianThorneller uttryck kanske15:03
gusnan_"Villkorligt uttryck"15:05
=== gusnan_ is now known as gusnan
=== gusnan is now known as Guest17266
=== Guest17266 is now known as gusnan
=== gusnan is now known as Guest55680
=== Guest55680 is now known as gusnan
=== gusnan is now known as Guest22972

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!