/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/01/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor748khong hoi ah03:22
Stanley00?03:23
vubuntor748huong dan cach login vao quyen root trong ubuntu 12.04 di03:24
Stanley00bạn hôm qua đấy à?03:25
vubuntor748khong phai bua nay moi len03:25
vubuntor748tai nganh minh ung dung ubuntu 10.0403:25
MrTuxHdbvubuntor748: liên quan ma gì03:25
MrTuxHdbchạy root với VLC nó còn ếu cho chạy03:26
MrTuxHdblà biết việc dùng root để login bình thường03:26
MrTuxHdblà cái gì đó cần hạn chế rồi03:26
vubuntor748hum nay minh lam thu ubuntu 12.04 nhu k vao quyen root bang giao dien dc03:26
MrTuxHdbthì vào quyền khác03:27
vubuntor748minh muon login bang giao dien vao quyen root luon kia03:27
MrTuxHdbđể làm cái gì?03:27
vubuntor748vao quen khach thi noi gi nua03:27
Stanley00tự search mà còn không ra thì tốt hơn là không nên làm. Hết chuyện. :303:27
vubuntor748phan mem cua minh chi su dung dc tren quyen root nen can dang nhap vao no03:27
Stanley00"bạn hôm qua đấy à?"... cho bạn cơ hội lần nữa...03:28
vubuntor748da noi k fai ban hum qua ma03:28
MrTuxHdbvubuntor748: điêu =)03:28
MrTuxHdbchỉ sử dụng được với root03:29
MrTuxHdbthì cần gì đăng nhập quyền root03:29
vubuntor748dieu gi troi. lan dau moi hoi do03:29
MrTuxHdb2 vấn đề khác nhau03:29
lewtdssudo!03:29
MrTuxHdb!sudo03:29
vubuntor748su dung ubuntu 10.04 login vao root dc nhu doi voi ubuntu 12.04 la k03:29
lewtds!odus03:30
MrTuxHdbvubuntor748: thế nãy giờ mọi người nói03:30
MrTuxHdbkhông đọc à03:30
vubuntor748sudo thi noi gi. login bang giao dien do hoa kia03:30
lewtdslol phần mềm bạn cần root, thế sudo lại chả root rồi còn gì03:30
* lewtds chưa thấy phần mềm nào cần root mà lại k chạy vs sudo03:31
vubuntor748tom lai huong dan minh cach login vao quyen root tren giao dien ubuntu 12.04 dum di03:31
vubuntor748chuyen khac minh lo dc03:31
lewtdsnope, k biết03:31
MrTuxHdbtóm lại là bạn dốt03:31
vubuntor748ok,03:32
MrTuxHdbend story03:32
vubuntor748may ngu nhu heo ma tinh tuong. ngu ma toa ra nguy hiem03:32
MrTuxHdb03:32
MrTuxHdb:303:32
Stanley00lolz03:32
MrTuxHdbchắc lại phần mềm smarthouse03:33
MrTuxHdbhay smartcontrol gì gì hử03:33
MrTuxHdb=]]03:33
MrTuxHdbStanley00: chắc dân trong này rồi03:34
MrTuxHdb:))03:34
MrTuxHdbchứ dân Bắc đâu có dùng từ heo đâu :303:35
Stanley00MrTuxHdb: chắc thế :303:36
lewtdsnhư kiểu ku này vs ku hôm qua học cùng lớp ý03:39
lewtdsthầy bảo phải login bằng root03:39
lewtdsthế là cùng lên hỏi :303:39
lewtdsmáy demo ở trường là 10.0403:39
lewtdsmáy chạy ở nhà là 12.04 lol03:39
MrTuxHdblewtds: =]]03:48
MrTuxHdbSV vui nhể03:48
MrTuxHdbchê dốt là nó chửi luôn03:48
MrTuxHdb=))03:48
Stanley00tên này nóng hơn tên hôm qua nhỉ =]]03:49
Stanley00MrTuxHdb: dân mạng mà... biết hắn là ai đâu mà hắn phải ngại =]]03:49
lewtdsnhững loại đấy thì ở đâu cũng thế thôi03:50
lewtdsviệc gì phải trên mạng03:50
MrTuxHdbStanley00: đếu liên quan03:50
Stanley00ở ngoài mà thấy to con + có xâm trổ thì cũng ngại chứ =]]03:50
MrTuxHdbmà thằng này thuộc dạng bố láo03:51
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== lewtds__ is now known as lewtds
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== lewtds__ is now known as lewtds
=== CoconutCrab is now known as NEETCrab
vubuntor727Toi dang can giup do13:16
vubuntor727lam sao de lay lai nhung file tren window sau khi cai ubuntu13:17
lewtds_cài đè?13:20
=== lewtds_ is now known as lewtds
vubuntor727toi chon replace window13:21
lewtdsvậy thì mất hết rồi13:24
NEETCrabamen13:25
NEETCrabhallelujah13:26
vubuntor727oh, thanks ban nhe13:26
vubuntor727:'(13:27
NEETCrab:313:27
lewtdslần sau nhớ backup : D13:29
vubuntor727chac chan vay roi, bao nhieu la du lieu quan trong13:38
vubuntor727gio minh dang tim cach de khoi phuc lai13:38
=== lewtds_ is now known as lewtds
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!