/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/05/#ubuntu-dk.txt

benjaomingHvis ham der ole_oz6oh ellers kunne blive h├Žngende i mere end et par timer, havde jeg sagt ja, jeg kender til GTK programmering :)15:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!