/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/05/#ubuntu-no.txt

=== dr0|TG is now known as dr0
shazzrclear21:35
shazzrHar noen erfaring med TV-kort? (Hauppauge NOVA-T USB stick)21:35
shazzrFår ikke laget meg en kanalliste, og lurer litt på om det er antennen eller noe annet som er årsaken.21:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!