/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/13/#ubuntu-no.txt

RoyKMalinux: fikk du til vhs rip? med bare usb-tv-dingsen?08:46
Malinuxjepp, men da gikk jeg opp på kernel 3.19, men mulig det skal gå med 3.18 også08:47
Malinuxvalgte video camera i stedet for analog tv som input i vlc08:48
Malinuxog wii-en var stilt inn på 480i i stedet for 576i, slik at det forklarer hvorfor jeg måtte stille den på ntsc for å fange noe opp, men rettet det opp i wii-en08:48
Malinuxså det så08:48
RoyK...så da er det bare å sette igang med å rippe for å bli kvitt VHS-driten en gang for alle? ;)08:49
=== Gutenberg is now known as Dry_Lips
shazzrMalinux: Hvilken USB-tv-dings har du?17:23
Malinuxshazzr: jeg har Fushicai USBTV007 Video Grabber18:09
Malinuxer denne jeg kjøpte: http://www.ps.no/LIFEVIEW-Not-Only-TV-Video-Editor-USB-Deluxe--Audio-Video-grabber/cat-p/c/p1062469218:09
geirhahihi, post-it med passord på veggen ... under tv-intervju :)18:41
geirhahttp://e24.no/digital/denne-giganttabben-gjorde-at-is-klarte-aa-hacke-fransk-tv-stasjonen/2343369118:41
RoyKgeirha: *flire* :D18:49
hjdhttp://act.osdc.no/osdc2015no/ Open source konferanse i Oslo om ca. en måned. :) Bla. egne spor for Perl og Qt.19:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!