/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/13/#ubuntu-se.txt

HeManMorrn!07:18
MarkusDBXNågon som vet ett sätt att X11 forwarda java applikationer utan att det blir ur-segt!!!.  Verkar som att JVM maskinen laggar ner rejält.08:09
peyamhej11:19
peyamvad är Horny Handyman?11:19
peyamstår åp dn11:19
=== madbear_ is now known as madbear
Hund_Jag har installerat Xubuntu på mammas dator. Jag har det på svenska åt henne. Men mapparna (Bilder osv) är inte på svenska?11:55
CoffeHund har för mig den frågar om du vill göra om dess namn till svenska.. men är inte säker.11:57
Hund_Coffe, Vart skulle den ha frågat det?11:58
Coffeförsta inloggningen.. men är som sagt inte säker.. har för mig jag läste att de skulle ta bort det..  från 12.1011:58
Hund_Och en annan grej. Varför frågar den efter mitt lösenord när jag gör administrativa saker på hennes konto?11:59
Coffeför den ska göra det11:59
Coffeför det kräver root.11:59
Coffeoch hon inte har rättighet att köra sudo12:00
Hund_Jag har lagt till henne i /etc/sudoers12:00
Hund_Det är lite förvirrande när man ibland behöver ange hennes lösenord och ibland mitt.12:01
Hund_12:07
Hund_Mapparna är löst.12:07
Hund_Det var jag som var dålig på att googla första gången. :P12:07
ePax0_o13:14
Coffeuwwwwh haglar13:19
Amozhur svårt är att det använda den nya funktionen för live-patching i linux 4.0? är det ens värt för en vanlig hemserver?15:37
HundAmoz: Jag skulle gissa på att det är en bagatell.16:15
AmozHund, verkar tyvärr inte så =/ v4.0 introducerar tydligen bara stödet för mer avancerade användare (sysadmins etc.) så jag tolkar det som att det inte är "automagiskt" för tillfället. Aja, nöjer mig med lite fler btrfs-fixar istället ^_^16:17
HeMandet är väl inte ens komplett?16:18
HeMandvs det är en bra början men det går inte använda än?16:18
HundAmoz: Jag försöker läsa om det på Slashdot. Men efter en kommentar så mynnar det ut i något flamewar om något helt annat.16:18
AmozHeMan, möjligt, men på OMGubuntu så verkar det som att det på nåt sätt *går* att fixa till det , men det kanske är väldigt jobbigt eller nåt :P16:19
HeManhttp://lwn.net/Articles/634649/16:24
andolHeMan: s#http://#https://#16:25
HeManeller http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1d9c5d79e6e4385aea6f69c23ba543717434ed70 om man vill ha lite mer hard core info16:25
HeManandol: meh!16:26
HeManandol: jag är ju så nöjd att det går över ipv6!16:26
HeMan:)16:26
andolFörövrigt applicerbart på båda länkarna :)16:26
HeManjo16:26
larsemilHeMan: toolchainen för att bygga rpi imagen är....16:28
larsemil37G stor...16:28
Amozuh. undrar varför de börjar basunera ut "live patching!!!" om det knappt ens går att använda O_O16:29
HeManlarsemil: heh16:31
HeManAmoz: iofs så sa Linus Torvalds "... (incomplete) live-patching mechanism..."16:32
AmozHeMan, i detta fall menade jag de = nyhetssidor :) så det är inte Torvalds fel16:33
HeManAmoz: ne, nyhetssidorna har varit lite väl glada i att berätta om live patchningen16:33
Amozidd16:34
Amoznästan det som har nämnts som "main feature" i mina ögon16:34
larsemilHeMan: är ju bisarrt16:34
HundJag var helt övertygad om att det var klart efter att man ha läst på "OMG! Ubuntu" osv.16:35
HeManlarsemil: jag tror iofs Androids byggmiljö är gigantisk16:35
larsemiluppenbarligen16:36
HeManlarsemil: jag har kollegor som gjort Android-prylar och de har pratat om det16:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!