/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/14/#ubuntu-pl.txt

drathirjak komorka w ad-hoc trybie udostepnia to moze nie dzialac, niektore wifi tego nie widza...13:39
drathirlol troszku nie przewiniete ;p13:41
TheNumbtroszku13:42
TheNumbhehehe13:42
=== TheNumb is now known as OpenRC
=== OpenRC is now known as TheNumb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!