/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/23/#ubuntu-nl.txt

totimkopfhoi00:23
=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
lordievaderGoede morgen.07:45
MichaelTiebeslben benieuwd hoelaat ik 15.04 kan downloaden08:46
lordievaderHeh, mijn alias is engels... Oh wel.08:46
lordievaderVivid is released whenever it is ready and when the announcement is sent.08:46
MichaelTiebesllordievader: klopt08:47
OerHeksjoin #ubuntu-release-party08:48
OerHeksreken maar ongeveer 16:00 uur08:48
MichaelTiebeslhet is hier alweer 5uur dus zal wel weer laat in de avond zijn08:48
MichaelTiebeslOerHeks: bedankt voor de tip08:48
OerHekszo niet, dan krijg je een natte zoen08:48
* OerHeks roept Drabber08:48
* lordievader runs08:48
* lordievader and hides08:49
MichaelTiebeslals ik oerheks zie moet ik altijd denken aan femke op de ubuntu-nl08:49
OerHeksau!08:50
MichaelTiebeslalleen denken08:50
MichaelTiebesllol08:50
OerHeks!outyet15:22
OerHeks<ubottu> YES! https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2015-April/000195.html15:22
* lordievader zit al op de 10Gb (64bit) en 8.5Gb (32bit) aan geuploade iso 15:53
OerHeksratio 1,1 voor 9 iso's15:54
OerHekshoe zie ik totaal upload?15:54
* lordievader gebruikt de webclient van transmission.15:55
lordievaderRatio is 8.32 en 6.33 voor de 64bit en 32bit respectievelijk.15:55
OerHeksnetjes man15:55
lordievaderInternetverbinding via de Universiteit heeft zo zijn voordelen ;)15:56
OerHeksIk deel terug, dus het is nodig15:56
OerHeks50/515:56
=== oldsk00l_ is now known as Oldsk00l
=== Dykam_ is now known as Dykam

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!