/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/25/#ubuntu-nl.txt

=== zz_DenBeiren is now known as DenBeiren
lordievaderGoede morgen.07:32
Soul-Singzijn er mogelijkheden binnen 14.04 om txpower waarden "vast" te zetten ath9 acer ?08:41
Soul-SingQualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter08:42
lordievaderStaat die niet gewoon op de max van NL?08:57
Soul-Singnee lordievader08:58
Soul-Singslechts op 1608:58
Soul-Singvia root iwconfig worden de waarden niet aangepast ubuntu 14.0408:59
lordievaderJe kaart kan meer?08:59
Soul-Singja 2008:59
lordievaderJe kunt een upstart scriptje schrijven...08:59
Soul-Singvia init rc?08:59
lordievaderUpstart is Ubuntu's init systeem, in alles voor 15.04 althans.09:00
Soul-Singals je me kunt helpen met zo'n script graag, dat gaat mij boven de pet09:01
lordievaderJe kunt het ook in /etc/rc.local gooien ;)09:02
Soul-Singok09:03
lordievaderSoul-Sing: Ik zou ook iw gaan gebruiken i.p.v. iwconfig.09:04
Soul-Singrfkill block bluetooth09:04
Soul-Singiwconfig wlan0 txpower 2009:04
Soul-Singexit 0 staat er09:04
Soul-Singrc.lokal bedoel ik09:04
Soul-Singdaar ben ik dus geweest09:04
lordievaderZou die het resetten tijdens het connecten... Gebruik je de NetworkManager?09:05
Soul-Singwicd09:05
Soul-Singnm werkte niet09:05
Soul-Singmet deze kaart09:07
lordievaderHmm, ik ken wicd niet. NM kun je scriptjes uit laten voeren nadat ie geconnect is.09:07
Soul-Singlordievader, ik kende wicd ook niet, maar zo werkt het min of meer09:07
Soul-Singiw dev wlan1 set txpower fixed 20 ?09:14
lordievaderJe hebt wlan0 in je rc.local?09:15
lordievaderVerder lijkt het correct.09:15
Soul-Singja09:19
Soul-Singik probeer nu: iw phy wlan0 set txpower fixed 2009:20
lordievaderErr 'iw dev wlan0' ;)09:20
Soul-Sing:) ok09:21
Soul-Singiw dev wlan0 set txpower fixed 20 mBm?09:21
Soul-Singcommand failed: No such device09:24
lordievaderSoul-Sing: iw info09:24
lordievaderDe mBm kan weggelaten worden.09:24
Soul-Singwacht....err reboot09:25
=== Thvmh_ is now known as Thvmh
Soul-Sing@lordievader het is niet gelukt..wel bedankt voor het meedenken17:00
=== Steff_ is now known as Maikel
deamosreapos_Avond,20:26
deamosreapos_Iemand toevallig in de gelegenheid te helpen?20:26
deamosreapos_Heb een probleem met het willen delen van een Samba share, krijg deze foutmelding:20:27
deamosreapos_"'net usershare' returned error 255: net usershare add: cannot convert name "Everyone" to a SID. The connection was refused. Maybe smbd is not running."20:27
deamosreapos_Ik draai op Ubuntu 15.0420:27
deamosreapos_Niemand? :(20:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!